Ny rapport - Fortsatt goda vinster i detaljhandeln

Svenska företag inom detaljhandeln går bra, och klarar den pågående strukturomvandlingen. Det är slutsatsen i den nya rapporten Hur har handelns vinster och lönsamhet påverkats av strukturomvandlingen? från Handelsanställdas förbund. 

Rapporten visar att handeln som bransch klarar att växa och vara lönsam samtidigt som det pågår en stark strukturomvandling.

– Vi ville se om det stämmer att handeln är utsatt av sånt hårt tryck som det ofta sägs i debatten. Vi fann att handeln mår bra, och att företag som satsar på sin personal går ännu bättre, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handels.

Handeln utmanas av en hårdare internationell konkurrens, samtidigt som digitalisering och ökat fokus på e-handel gör att handeln åter måste omskapa sig självt. Detta tycks dock inte ha påverkat vinsterna. Svenska detaljhandelsföretag går fortfarande bra.

”Den svenska modellen” innebär bland annat att strukturomvandling är en naturlig och positiv del av utvecklingen på arbetsmarknaden. Goda löner och villkor för de anställda är en viktig del i detta. Företag och branscher som inte klarar att ge det bör slås ut till förmån för starka företag som kan växa och samtidigt erbjuda goda villkor. För anställda gäller att det finns möjlighet till omställning och utbildning att byta jobb.

– Rapporten visar tydligt att högre personalkostnader inte leder till lägre vinster, vilket ofta påstås. Tvärtom ser vi en samvariation mellan högre personalkostnader och högre vinster, säger Stefan Carlén.

 

Fakta:

Den undersökta perioden är 2008-2017

Den statistiska basen för uträkningar är företag med anställda inom SCBs branschnyckeltalspopulation, som bland annat utesluter företag som i princip saknar omsättning och företag som är holdingbolag utan egentlig försäljningsverksamhet.

Författare är Stefan Carlén, chefsekonom på Handelsanställdas förbund och Martin Rosenström, utredare på Handelsanställdas förbund

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 155 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Detaljhandeln går bra, såväl vinster (rörelsevinster) som lönsamhet (rörelsemarginal) har ökat. Företag som satsar på sin personal tycks gå än bättre-
Twittra det här

Citat

Vi fann att handeln mår bra, och att företag som satsar på sin personal går ännu bättre.
Stefan Carlen, chefsekonom Handels.