Ny rapport visar butiksanställdas oro under Covid-19

Report this content

Åtta av tio butiksanställda har oroat sig mycket för att de ska ta med sig smitta hem från jobbet till sin familj. Hela en tredjedel av de anställda har känt oro på grund av att butiken haft bristfälliga rutiner eller åtgärder mot smitta. Andra orsaker till oro har varit att kunder haft en nonchalant attityd och inte hållit avstånd. Det framgår av rapporten Butiksanställdas hälsa under covid-19-pandemin, som Handels släppt idag.

Rapporten bygger på en enkätundersökning till anställda i olika typer av butiker, dels dagligvaruhandel (matvarubutiker), dels sällanköpshandel (till exempel elektronik, mode och byggvaruhandel).

"Sverige är på väg att lämna pandemin. Vaccinationerna är effektiva mot att stoppa smittspridningen, men inte mot att lösa de arbetsmiljöproblem som vi ser i denna rapport. För detta faller ansvaret på arbetsgivarna.", säger Linda Palmetzhofer.

Undersökningen visar att nära tre av fyra butiksanställda har förlorat arbetstid och inkomst någon gång under pandemin. Orsaken har i många fall varit sjukfrånvaro, eftersom även milda symtom lett till att du måste stanna hemma under pandemin. Var tredje anställd i sällanköpshandeln har dessutom drabbats av permitteringar.

"Vi har nu ett unikt tillfälle att dra konkreta lärdomar av pandemin och skapa en tryggare arbetsmarknad. Om arbetsgivare tar sitt ansvar för arbetsmiljön på större allvar framöver kan återgången efter pandemin även bli en framgång för arbetsmiljön i handeln", säger Linda Palmetzhofer. 

Gemensamt för alla butiksanställda har varit att de måste gå till jobbet trots pandemin. Och oavsett om butiken har haft extra många kunder (som varit fallet i exempelvis dagligvaruhandeln) eller färre kunder har pandemin lett till stress och ökad arbetsbelastning. Permitteringar och färre anställda i butiken har inneburit mer jobb för dem som är kvar. Anställda i butiker som haft många fler kunder har utöver det vanliga jobbet varit tvungna att försöka se till att regler och riktlinjer om avstånd i butiken följs. Så här berättar en anställd som jobbar i en butik för hemelektronik:

”Den extrema ökningen av omsättning och arbetsbelastning under pandemin har lett till att jag nu reagerar mycket starkare på stress då vi upplevde vad som kändes som en högsäsong som pågick från mars 2020 och hela vägen in i 2021 och vidare”

Fritjof Carlsson-Brandt
Pressekreterare
0104508980
fritjof.carlsson-brandt@handels.se

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 160 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .