Så hårt drabbas handeln av den ekonomiska brottsligheten

En ny rapport från Handels visar hur ekonomisk brottsligt drabbar samhället, enskilda anställda och seriösa företag. Närmare 10 miljarder kronor av inkomst undanhålls beskattning i handeln, vilket är mer än dubbelt så mycket som någon annan bransch.

I den nyutkomna rapporten Ekobrottslighet i handeln, En genomgång och analys av brott som drabbar välfärdssamhället, som är den första genomlysningen av ekobrott i svensk handel, analyseras bland annat svarta löner, momsbrottslighet och fusk med anställningsbidrag. Rapporten lyfter fram några av de allvarligaste konsekvenserna av ekonomisk brottslighet i handeln.

  • Dolt värdeskapande, dvs försäljning som inte redovisas, och svarta löner kan leda till snedvriden konkurrens. Seriösa företag med kollektivavtal och bra anställningsförhållanden riskerar att drivas bort från marknaden, samtidigt som enskilda anställda som arbetar svart eller för oseriösa arbetsgivare exploateras.
  • Subventionerade anställningar, som är vanligt förekommande i handeln, kan i värsta fall fungera som ett sätt för arbetsgivaren att tillskansa sig arbetsgivarstöd utan att betala in arbetsgivaravgiften. Fusk med subventionerade anställningar kan leda till att regelrätta anställningar trängs undan. För arbetsmarknadens parter är det därför viktigt att främja den svenska modellen, där kollektivavtalet garanterar rimliga löner och villkor och konkurrensneutralitet för företagen.

Rapporten visar också att den ökande digitalisering underlättar ekonomisk brottslighet samt att kontanta betalningsmedel gör det lättare att upprätthålla svartarbete och ekonomisk brottslighet. Ett kontantlöst samhälle skulle minska risken för ekonomisk brottslighet i vissa delar av handeln.

I slutet av december meddelade Regeringen att de ger åtta myndigheter i uppdrag att utveckla metoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Det är ett steg i rätt riktning – Handels rapport pekar på att det krävs ett utökat samarbete mellan aktörer inom branschen såväl som mellan branschen och myndigheter för att motverka den ekonomiska brottsligheten.

Läs rapporten här

För mer information ta kontakt med Handels pressjour på 010-450 89 80 eller tulle.durling@handels.se

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Taggar:

Prenumerera

Media

Media