Starkt opinionsstöd för krav på jämställda löner

Handelsanställdas förbund har stort stöd hos allmänheten för sina krav på jämställda löner, visar en undersökning som Novus Opinion har genomfört för förbundets räkning. Nära 3 av 4 svenskar anser att Handels gör rätt i att kräva ett lönelyft för kvinnodominerade branscher jämfört med mansdominerade. Varannan svensk anser dessutom att Handels krav ligger närmast en rimlig löneökning för butiksanställda, medan bara var femte anser att arbetsgivarsidans bud är mest rimligt.

Bara 17 procent tycker att Handels inte har rätt i sitt krav på lönelyft för kvinnodominerade branscher.

Drygt 8 av 10 håller också med om Handels krav på att förkorta perioden som en person kan vara visstidsanställd hos en och samma arbetsgivare. Handels vill, liksom övriga förbund i LO-samordningen, att den som är visstidsanställd i två år ska ha rätt till tillsvidareanställning.

Det är mycket glädjande att vi har ett så starkt stöd hos allmänheten för våra krav. Vi ser att en majoritet håller med oss när vi vill åtgärda orättvisa löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade branscher. Detta stöd är naturligtvis viktigt att ha vid de fortsatta förhandlingarna och om strejkvarslet skulle komma att lösas ut, säger Tommy Tillgren, förhandlingsledare på Handels.

1064 personer har svarat på undersökningen, som genomfördes mellan den 29 mars och den 2 april.

Handels har varslat om konflikt i butiker och på lager från fredag den 13 april. Förbundet kräver jämställda löner och trygga anställningar.

För mer information kontakta:

Tommy Tillgren, förhandlingsledare Handels, tel. 070-575 73 68

Kristina Jogestrand, pressekreterare Handels, tel. 070-675 19 89

Fakta om undersökningen:

Fråga 1: Tycker du att Handels gör rätt i att kräva att kvinnodominerade branscher ges ett lönelyft jämfört med mansdominerade branscher?

Ja 73%

Nej 17%

Vet ej 10%

Fråga 2: I den pågående avtalsrörelsen kräver fackförbundet Handels en månatlig löneökning på 860 kronor samt 100kr i jämställdhetspott. Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel erbjuder 554 kronor per månad. Som jämförelse har de mansdominerade branscherna inom LO fått 774kr i årets avtalsrörelse. Vilken part tycker du ligger närmast en rimlig löneökning för anställda i detaljhanden?

Fackförbundet Handels förslag med en löneökning på 860kr plus 100kr i jämställdhetspott 50%

Arbetsgivarorganisationens förslag på 554kr 21%

Vet ej 29%

Fråga 3: Det blir allt vanligare med visstidsanställningar, särskilt bland unga. Idag kan en anställd vara visstidsanställd mer än 5 år innan anställningen blir fast. Fackförbundet Handels vill göra ett avtal med arbetsgivaren att visstidsanställningar ska begränsas till max 2 år på samma företag innan anställningen blir fast. Tycker du att Handels gör rätt som kräver att längden på visstidsanställningar minskas?

Ja 82%

Nej 11%

Vet ej 8%

Antal svarande: 1064 personer

Källa: Novus Opinion, webbundersökning gjord mellan den 29 mars och den 2 april

 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund. Handels har cirka 145 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor. Cirka 24 procent av medlemmarna är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se.

Taggar:

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se