Starkt stöd för kravet att stoppa hyvling

Kravet att stärka LAS och låta anställningsskyddet omfatta även timmarna på kontraktet har ett starkt stöd, både bland Handels medlemmar och bland folk i allmänhet. Det visar Handels rapport om hyvling, som tar upp en av medlemmarnas viktigaste frågor inför valet.

- Många anställda lever idag med en intensiv stress över sin arbetssituation och vad den kan få för konsekvenser för privatlivet. LAS möjliggör detta och det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Nio av tio Handelsmedlemmar anser att timmarna på anställningskontraktet bör skyddas i LAS, visar en färsk Novus-undersökning. Dessutom är stödet stort oavsett vilket parti man sympatiserar med. Bland dem som sympatiserar med rödgröna partier anser mellan 91-99 procent att LAS måste stärkas på detta sätt. Bland dem som sympatiserar med borgerliga partier anser mellan 77-97 procent att LAS ska stärkas. 

En tidigare Novus-undersökning om svenska folkets inställning visade att två tredjedelar ansåg att anställningar generellt har blivit otryggare i och med AD-domen om hyvling.

Otrygga anställningar i form av visstidsanställningar har nästan tredubblats sedan 1990-talets början. De i handeln som varit fast anställda på heltid hade länge en trygg situation. Men med Arbetsdomstolens dom som gav arbetsgivarna rätt att hyvla timmar och inkomster för alla är även tillvaron för denna grupp numera präglad av otrygghet.

Hyvling rör våra grundläggande värderingar om vad som är rätt och fel. Att känna trygghet är ett fundamentalt mänskligt behov och för anställda handlar det om just tryggheten i anställningen. Hyvling strider mot en allmän rättsuppfattning. Det politiska kravet att stärka LAS och även låta anställningsskyddet omfatta timmarna på kontraktet har ett starkt stöd.

Läs rapporten här: https://handels.se/att-paverka/valet-2018/nu-tar-vi-bort-timmar-fran-din-lon/

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera