Stor coronaoro bland anställda i butiker

Report this content

Handelsanställdas förbund har gjort en enkät med 800 svarande skyddsombud och förtroendevalda på butiker runt om i Sverige.

Pressmeddelande: Stor coronaoro bland anställda i butiker

Handelsanställdas förbund har gjort en enkät med 800 svarande skyddsombud och förtroendevalda på butiker runt om i Sverige. Endast omkring 40 procent är nöjda med de åtgärder arbetsgivaren gjort för att skydda anställda.

– Arbetsmiljön är arbetsgivarens ensidiga ansvar. I butiker står våra medlemmar i frontlinjen och kan träffa uppemot 1 000 personer på en dag. Det är inte acceptabelt att arbetsgivare flyr sitt ansvar, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handels

Redan 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med riktlinjer för butikers ansvar att minska smittspridningen av coronaviruset. Utifrån dessa presenterade arbetsgivarorganisationen Svensk Handel rekommenderade åtgärder 3 april. Rekommendationerna innehåller bland annat utökade städrutiner, handdesinfektion till kunder och personal, information och markeringar om att hålla avstånd samt åtgärder för att begränsa trängseln i butikerna. I enkäten tillfrågas om butiker tagit dessa åtgärder.

– En stor oro bland våra förtroendevalda är trängseln. När butikerna fylls på finns det ingenstans för anställda att ta vägen. De måste plocka varor i trånga gångar och de måste ha kundkontakt. Om för många kunder är inne i butikerna samtidigt utsätts butikspersonalen för stora risker, säger Susanna Gideonsson.

I vissa butiker ökar kundströmmarna igen och därmed större trängsel. Anställda i butiker är i princip oskyddade när de inte arbetar i kassan om arbetsgivarens ens satt upp plexiglas. Många som jobbar är själva i riskgrupp och i yrket ingår att ge service och ha omfattande kundkontakt.

– Det alldeles för trångt i många butiker och våra medlemmar är väldigt oroade för att bli smittade, säger Susanna Gideonsson.

Endast 36% anser att en tillräcklig riskbedömning gjorts, endast 13% anger att anställda fått vara med och göra riskbedömningen.

– Samtidigt förlitar sig många arbetsgivare helt på egna initiativ från personalen. Detta trots att arbetsmiljön är arbetsgivarens ensidiga ansvar, säger Susanna Gideonsson.

– Vi har ännu inte lagt skyddsstopp men om anställda utsätts för dessa risker kan det krävas. Våra medlemmar är inga pjäser som arbetsgivare kan spela schack med. De har rätt till en trygg arbetsmiljö. Klarar inte butikerna att ordna det får de stänga, säger Susanna Gideonsson.

 

Mer information

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund, 070 555 66 85

Thea Holmlund, utredare, 010 450 80 98

Handels presstjänst 010 450 89 80

 

Citat från svarande på enkäten:

” Vi har inte fått handskar när vi ska hantera kontanter. Informationen om att hålla avstånd är ganska otydlig. Kunder trängs i butiken men har inte sett att arbetsgivare ska ha gjort något mer åt det än att sätta upp en lapp vid kassan”  

” Det borde inte få vistas många personer i butiken samtidigt. Det var verkligen kaos nu under påsken, folk bara tränger sig på en och bryr sig inte förutom när dom kommer till kassan”  

”Med permitteringar har vi mindre tid till att städa butiken. Många ignorerar tejpen på golvet och folk vet inte var de ska ta vägen så det flockas åt alla håll runt våra kassor”  

”Vi har fått nästan dubbel arbetsmängd och det har slagits ihop kassor, vilket gör att både personal och kunder samlas på mindre yta”  

”Handskar och handsprit saknas och arbetspassen läggs ut på många dagar så att vi utsätts för smittorisker flera dagar varje vecka trots att vi är permitterade på 60 procent”  

Prenumerera

Citat

De tänker bara på att siffrorna ser bra ut, inte att personalen eller kunder mår bra och att minska risken för att det smittas vidare. Vi har vidtagit åtgärder för att städa och riktlinjer men vi hinner inte göra det vanliga städrutinerna så hur ska vi hinna göra extra stödet för att minska smittorisken?
En av respondenterna av enkäten
Jag har aldrig upplevt nåt liknande. Munskydd till anställda. Vi har plexiglas i kassan och kundtjänst men kundkontakt på golv är vi oskyddade. Vi har tusentals kunder i veckan och många kunder är äldre och en del kunder besöker oss trots förkylning.
En av respondenterna av enkäten
Vi är permitterade men jobbar för ofta. Vore bättre att arbeta färre dagar då de flesta måste ta sig till jobbet kommunalt. Vi har inget skydd vid våra kassor, inga vinylhandskar, inga klistermärken i golvet, inga skyltar vid entréerna eller runt omkring i butikerna. Det ENDA vi har är en skylt i kassan som uppmanar kunder att hålla avstånd. Personalen uppmanas också att tvätta händerna. Företaget gör ALLDELES för lite!
En av respondenterna av enkäten