Stora arbetsmiljöbrister i handeln, visar ny undersökning

Report this content

Drygt hälften av alla butiker bryter mot regeln om kassaarbete max två timmar i sträck. Hälften av butikerna upplyser inte ens kunderna om hur de ska vända varan rätt i kassan. Bara var tredje butik låter anställda rotera mellan arbetsuppgifter. Det visar årets enkät om arbetsmiljön bland Handels skyddsombud.

"För att du ska hålla som butiksanställd går det inte att sitta i kassan många timmar i sträck och rotation är ett måste. Arbetet både inom detalj- och partihandel är i hög grad kroppsligt ansträngande, med såväl tunga lyft som repetitivt arbete och påfrestande arbetsställningar. Det gör det än viktigare att arbetsgivare ser till att arbetsmiljön är ergonomiskt utformad, att arbetstagarna får utbildning i arbetsteknik och att det finns möjlighet att variera mellan olika arbetsuppgifter", säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Närmare 700 skyddsombud besvarade enkäten, som genomfördes i september 2021 och handlar om frågor om arbetsmiljön. Resultatet av frågorna kring den fysiska arbetsmiljön har sammanställts i en egen rapport, som publiceras inför årets arbetsmiljövecka. I år är temat för arbetsmiljöveckan belastningsergonomi.

Två tredjedelar av skyddsombuden i butiker och drygt hälften av skyddsombuden på lager säger att riskbedömning för belastningsskador bara har gjorts delvis eller inte alls på deras arbetsplatser. Dessutom har bara var tredje anställd i butik och var fjärde på lager fått ordentlig utbildning i arbetsteknik för att undvika skador.

På frågan om den riskbedömning som gjorts varit tillräcklig svarar 95 procent av tjänstemännen ja. I butik är andelen 61 procent, på lager 56 procent. Men bara 42 procent av skyddsombuden i butik och 32 procent av skyddsombuden på lager svarar ja på frågan om arbetsgivaren helt har åtgärdat bristerna som kom fram i riskbedömningen.

Det är även dåligt ställt med utbildning i arbetsteknik för att undvika belastningsskador: Bara vart tredje skyddsombud i butik och vart fjärde på lager svarar entydigt ja på den frågan.

För lång tid i kassan och dåligt med rotation

När det gäller butiksanställda visar undersökningen alltså att drygt hälften av skyddsombuden säger att kassaarbete förekommer mer än två timmar i sträck. Detta trots att fack och arbetsgivare (Handels och Svensk Handel) sedan länge har riktlinjer som säger att kassaarbete inte för utföras mer än högst två timmar i sträck. Därefter ska det vara paus eller andra arbetsuppgifter. Arbetsrotation ska också vara regel, där det finns arbetsuppgifter som är repetitiva, starkt styrt eller bundet, vilket butiksjobbet ofta är. Men bara 38 procent av skyddsombuden säger att de anställda roterar mer än delvis.

Inte heller svarar alla ja på frågan om kunderna uppmanas att vända streckkoden åt rätt håll. Det skulle göra arbetet i kassan lättare för den anställde, som då slipper vrida och vända på varorna. Men bara varannan butik upplyser om streckkoden, enligt skyddsombudsundersökningen.

Även på lager är det dåligt ställt med rotation mellan arbetsuppgifter. Knappt vart tredje skyddsombud på lager svarar ja på frågan om det förekommer rotation. Och drygt hälften, 58 procent, säger att inhyrda och tidsbegränsat anställda får rotera mindre än övriga anställda.

"Återigen ser vi att allt för många arbetsgivare inte gör tillräckligt för arbetsmiljön. Och att skillnaderna också är tydliga mellan gäller tjänstemän, arbetare och inhyrd personal. Det är extra viktigt att ta arbetsmiljön på allvar som arbetsgivare när de gäller de sistnämnda, då denna rapport visar att behovet är störst där, och även bristerna.  Tyvärr lyser riskbedömningar med sin frånvaro på precis de ställen där de behövs mest. Det är ett riktigt bottenbetyg för arbetsgivarna i branschen och anmärkningsvärt att det vi kommit överens om i kollektivavtal inte följs", säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Tjänstemän jobbade hemma under pandemin

Skyddsombud som är tjänstemän fick frågor om belastningsergonomin under covid-19-pandemin. Nästan nio av tio svarar att det varit möjligt att arbeta hemifrån under pandemin. Hälften uppger att det har gjorts en riskbedömning vad gäller belastningsergonomin på hemmakontoret. Drygt hälften, 58 procent, säger att arbetsgivaren har erbjudit stöd för att förbättra ergonomin hemma.

Fritjof Carlsson-Brandt
Pressekreterare
0104508980
fritjof.carlsson-brandt@handels.se

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 160 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .