Stort motstånd mot vinster i välfärden hos handelsanställda

I den nya rapporten ”Handels om privata vinster i välfärden” framgår att det finns ett mycket starkt stöd bland Handelsanställdas förbunds medlemmar för att begränsa vinster i välfärden.

Välfärdssektorn är mycket viktig för Handels medlemmar. Bland dem som jobbar inom handeln finns ett stort behov av en väl fungerande välfärdssektor för att få vardagen att fungera. 

I en undersökning utförd av Novus opinion, ställdes frågan till medlemmar i Handels om hur man ser på vinstdrivande företag i välfärden. Resultatet är mycket tydligt. 78 procent instämmer helt i att skattepengar inte ska kunna gå till vinster, och 14 procent instämmer delvis i detta. Hela 92 procent av Handels medlemmar vill därför se en vinstbegränsning.

 - En väl fungerande välfärdssektor är viktig för Handels medlemmar. De pengar vi tillsammans bidrar med till det gemensamma ska också komma oss alla till godo för att utveckla vård, skola och omsorg. Privata välfärdsföretag ska inte göra övervinster med hjälp av skattepengar. Det är pengar som tillhör oss alla, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund. 

I rapporten ”Handels om privata vinster i välfärden” finns bland annat en genomgång av privata välfärdsföretags ansamlade vinster sedan år 2010. Här konstateras att vinsterna som ägare kan ta ut ur företagen ökat kraftigt inom välfärdssektorn. Ökningen ligger på närmare 70 miljarder eller 88 procent. Störst andel av ökningen står vårdhem och bostäder med omsorg för. Men även inom utbildningssektorn finns ett stor ansamlat vinstkapital. Vinster som ligger på hög tillgänglig för ägare att dela ut ligger på 17,5 miljarder kronor, vilket är mer än någonsin tidigare.

 - För första gången kommer en svensk regering lägga fram ett förslag på riksdagens bord där möjligheterna att dränera vår gemensamma välfärd kraftigt begränsas. Det är inte en dag för tidigt, och helt i enlighet med Handels medlemmars vilja, säger Susanne Gideonsson.

Läs hela rapporten här

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Media

Media