Susanna Gideonsson valberedningens förslag till ny LO-ordförande

Report this content

LO:s valberedning föreslår Handels ordförande Susanna Gideonsson som ny ordförande för LO.
– Det är känns stort att vara valberedningens förslag. Jag är både stolt och rörd, säger Susanna Gideonsson.

LO-kongressen, där valet sker äger rum 15 juni. Susanna Gideonsson har varit ordförande för Handels sedan 2014 och har lång facklig erfarenhet.

– Utmaningarna för LO och svensk arbetsmarknad är många och svåra. Tillsammans och med enighet kan vi klara dem. Coronakrisen har tydligt visat att utan arbetare i alla sektorer stannar Sverige. Sådant vi inte tidigare tänkt på har blivit övertydligt. Utan pappersarbetare inget toapapper, utan handelsarbetare inga butiker, utan undersköterskor ingen fungerande vård.

– Det ansvaret och den tyngden måste börja synas i lönekuvert och i politik för ökad jämlikhet.

Susanna Gideonsson pekar också på hur LO-förbundens medlemmar har tagit ett stort ansvar under coronakrisen för att samhället ska hänga ihop.

– För att samhället ska fungera och att LO-förbundens medlemmar ska kunna sköta sina jobb är det avgörande att välfärden är stark. En bra barnomsorg, skola och kollektivtrafik är grundläggande, och det är också arbetare som håller dem igång.

– Arbetare tar hårda smällar och utsätts för svåra risker. Arbetare kan inte jobba hemifrån. Krisen har tydligt visat vikten av trygga jobb och starka trygghetssystem.

I LO:s nya ledning föreslås även Therese Gouvelin och Lisa Bengtsson som vice ordföranden och Torbjörn Johansson som avtalssekreterare.

– LO:s uppgift är att tillvarata samtliga arbetares intressen. Det viktigaste är att vi inser att vi har gemensamma intressen. Högerpolitik och nyliberal ekonomi är ett hot mot alla arbetare, oavsett bransch. Vi vill alla ha ett jämlikt samhälle och trygga jobb.

Det är första gången tre kvinnor ingår i förslaget till LO:s ledning.

– Svensk arbetsmarknad står inför en omdaning. Tjänstesektorn växer och med den en stor facklig utmaning. Erfarenheterna från kvinnobranscher i den föreslagna ledningen kommer vara viktiga för LO. Ska den svenska modellen överleva måste facken bli bättre på att organisera arbetare i dessa sektorer.

– Det handlar även om att teckna kollektivavtal med plattformsföretag och multinationella jättar som i andra länder skämt ut sig som fackföreningsfientliga.

– Under coronakrisen har facken växt. Tiotusentals har blivit medlemmar, facken är mer relevanta än på länge. Nu bryter vi utvecklingen av en sjunkande organisationsgrad. Det är bra inte bara för LO utan för den svenska modellen i stort. Facken måste organisera fler unga, personer med otrygg anställning, personer som är nya i Sverige. Facket måste finnas i människors vardag och visa att vi behövs och att vi tar kampen för trygga jobb och bättre villkor.

Susanna Gideonsson pekar även ut klimatfrågan som en avgörande strid för fackföreningsrörelsen.

– Klimatförändringarna gör att vi behöver bredda det fackliga arbetet. Arbetare drabbas hårdast av klimatförändringar, globalt så väl som i Sverige. LO behöver ta en större roll här. Klimatomställningen måste gå snabbt och den måste lyckas. För att den ska lyckas måste den ske på ett sätt som garanterar ökad rättvisa och jämlikhet.

LO:s kongress där valen sker äger rum 15 juni

Susanna Gideonsson är 57 år gammal, ordförande för Handelsanställdas förbund, uppväxt i Norrbotten och boende i Umeå.

 

Frågor om valberedningens förslag hänvisas till valberedningens sammankallande Malin Ackholt.

Intervjuförfrågningar till Susanna Gideonsson hänvisas till Handels pressjour 010 450 89 80.

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 160 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Media

Media