Tandvården ska in i sjukvårdens finansiering

Handels nya rapport om fri tandvård, visar tydligt att hela tänder har blivit en klassfråga. Tänderna är en del av kroppen och tandvården måste därför på sikt finansieras på samma sätt som övrig sjukvård.

Grunden för ett välfärdssamhälle bör vara att alla medborgare är garanterade vård vid behov oavsett storlek på plånbok. Så ser det inte ut i dagens samhälle där en basundersökning hos tandläkare kostar 825 kronor och kostnaden vid behov av ingrepp kan uppgå till tusentals och ibland tiotusentals kronor. Som jämförelse kostar ett besök på en vårdcentral runt 200 kronor och via högkostnadsskyddet överstiger aldrig kostnaden mer än 1 100 kronor per år. 

Trots att tandhälsan fortsätter att förbättras på befolkningsnivå kvarstår skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper när det kommer till tandhälsa och besöksfrekvens. Andelen som av ekonomiska skäl väljer att avstå från att besöka tandvården är betydligt högre än vid en jämförelse mellan hälso- och sjukvården. 

En reform där tandvård ingår i högkostnadsskyddet är en fråga om jämlikhet!

Läs mer i rapporten här 

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera