Tuff avtalsrörelse för handeln väntar

Report this content

Efter att ha analyserat budet från arbetsgivarparten Svensk Handel kommenterar nu Handels ordförande Susanna Gideonsson budet.

– Vi är bestörta över vissa av förslagen Svensk Handel lägger fram. Vi har mycket svårt att förstå hur deras förslag leder till utveckling för handeln, säger Susanna Gideonsson.

Förutom fryst ingångslön, vilket kommer leda till än större inkomstojämlikhet föreslås även fler otrygga anställningar. Svensk handel vill kraftigt försämra ersättningen för obekväm arbetstid. Samtidigt vill man fler jobbar deltid. Just deltidsarbetande är de som är mest beroende av OB-ersättningen.

– Ena stunden säger man att det är svårt att rekrytera kompetent personal och att handeln är en framtidsbransch. Nästa stund vill man att fler ska jobba deltid, att anställda ska ha mindre inflytande över sina arbetstider och att löneutvecklingen ska vara sämre, säger Susanna Gideonsson.

– Svensk Handel har lagt långtgående krav som helt förändrar maktbalansen mellan anställd och företag. Krav vi aldrig kommer acceptera. Vi vill att handeln ska utvecklas och att handelns anställda, hjältarna i butik och på lager ska ha de löner och villkor de förtjänar. Handeln går bra ekonomiskt, det är dags att dela med sig, säger Susanna Gideonsson.

Handels krav sammanfattat:

  • Lönen höjs med 825 kronor per månad och heltidsanställd.
  • OB-ersättningen utökas och anpassas efter dagens förändrade arbetstider.
  • Du får mer ledig tid, bättre löneutveckling och mer inflytande över arbetstiden.

 

Mer information:

Jens Lundberg, pressekreterare, 010 450 89 80

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 155 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är bestörta över vissa av förslagen Svensk Handel lägger fram.
Susanna Gideonsson, ordförande Handels