• news.cision.com/
  • Handels/
  • Undersökning bekräftar – sexuella trakasserier ökar vid otrygga anställningar

Undersökning bekräftar – sexuella trakasserier ökar vid otrygga anställningar

Report this content

Arbetsmiljöverkets undersökning får Handelsanställdas förbund att reagera. Sexuella trakasserier hänger ihop med anställningstrygghet och extra utsatta är unga kvinnor i handeln.

De nya siffrorna från Arbetsmiljöverkets stora undersökning ”Arbetsmiljön 2017” som släpptes igår visar på stora risker för de med tidsbegränsade anställningar. I undersökningen har 8 700 arbetande svarat på en enkät om sin arbetsmiljö. Inte minst gäller den ökade risken sexuella trakasserier.

-          Här ser vi bevis på det vi fört fram gång efter gång. Anställningstryggheten påverkar hur utsatta arbetande är av sexuella trakasserier, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund.

Undersökningen visar att de med tidsbegränsade anställningar är hårt drabbade. 16 procent av dessa har blivit sexuellt trakasserade de senaste 12 månaderna, jämfört med tio procent för fast anställda kvinnor. Även män med tidsbegränsade anställningar är relativt hårt drabbade, sju procent anger att de utsatts. Riskerna ökar ytterligare för unga kvinnor.

-          När vi påtalade detta i samband med #metoo-uppropen blev vi nästan förlöjligade. Vi anklagades för politisering och att vi försökte stjäla #metoo. Men vi har hela tiden vetat att det hör samman, säger Susanna Gideonsson, som bland annat engagerade sig i uppropen #obekvämarbetstid och #taggarnautåt.

Handeln kännetecknas av många unga, många kvinnor och många tidsbegränsat anställda. Detta tillsammans gör att anställda i handeln lider väldigt hög risk för att utsättas för sexuella trakasserier. Undersökningen visar att 21 procent har utsatts, jämfört med sex procent för hela arbetsmarknaden.

-          Vill man göra något åt detta är det enklaste receptet att satsa på fler trygga anställningar. Ansvaret ligger hos politiker att inte luckra upp anställningstryggheten. Men också på branschen, dels att erbjuda trygga anställningar så kvinnor får mod att säga ifrån och får mod att anmäla. Men även att arbeta med riktlinjer för att hantera trakasserier på arbetsplatsen, säger Susanna Gideonsson.

Mer information:

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund

070 555 66 85

Jens Lundberg, pressekreterare Handelsanställdas förbund

072 236 45 31

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Prenumerera

Media

Media