Undersökning bekräftar – sexuella trakasserier ökar vid otrygga anställningar

Arbetsmiljöverkets undersökning får Handelsanställdas förbund att reagera. Sexuella trakasserier hänger ihop med anställningstrygghet och extra utsatta är unga kvinnor i handeln.

De nya siffrorna från Arbetsmiljöverkets stora undersökning ”Arbetsmiljön 2017” som släpptes igår visar på stora risker för de med tidsbegränsade anställningar. I undersökningen har 8 700 arbetande svarat på en enkät om sin arbetsmiljö. Inte minst gäller den ökade risken sexuella trakasserier.

-          Här ser vi bevis på det vi fört fram gång efter gång. Anställningstryggheten påverkar hur utsatta arbetande är av sexuella trakasserier, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund.

Undersökningen visar att de med tidsbegränsade anställningar är hårt drabbade. 16 procent av dessa har blivit sexuellt trakasserade de senaste 12 månaderna, jämfört med tio procent för fast anställda kvinnor. Även män med tidsbegränsade anställningar är relativt hårt drabbade, sju procent anger att de utsatts. Riskerna ökar ytterligare för unga kvinnor.

-          När vi påtalade detta i samband med #metoo-uppropen blev vi nästan förlöjligade. Vi anklagades för politisering och att vi försökte stjäla #metoo. Men vi har hela tiden vetat att det hör samman, säger Susanna Gideonsson, som bland annat engagerade sig i uppropen #obekvämarbetstid och #taggarnautåt.

Handeln kännetecknas av många unga, många kvinnor och många tidsbegränsat anställda. Detta tillsammans gör att anställda i handeln lider väldigt hög risk för att utsättas för sexuella trakasserier. Undersökningen visar att 21 procent har utsatts, jämfört med sex procent för hela arbetsmarknaden.

-          Vill man göra något åt detta är det enklaste receptet att satsa på fler trygga anställningar. Ansvaret ligger hos politiker att inte luckra upp anställningstryggheten. Men också på branschen, dels att erbjuda trygga anställningar så kvinnor får mod att säga ifrån och får mod att anmäla. Men även att arbeta med riktlinjer för att hantera trakasserier på arbetsplatsen, säger Susanna Gideonsson.

Mer information:

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund

070 555 66 85

Jens Lundberg, pressekreterare Handelsanställdas förbund

072 236 45 31

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Media

Media