Är det ”normala” eller ”onormala” människor som tar ansvar?

Report this content

Den 10 oktober är det dags för Sustainability Day: Responsibility för andraårsstudenterna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. En av de frågor som studenterna får chans att fundera kring är om man själv är en sådan person som kliver in och tar ett utökat ansvar eller om man följer flocken.

Normala människors karaktär är svagare än vi kanske vill tro (enligt forskaren Stanley Milgram). Det leder till att vi lyder, följer auktoriteter och frånsäger oss ansvar. Olika sammanhang och situationer inom en organisation kan förstärka detta beteende. På ett av passen under Sustainability Day: Responsibility tar Tommy Jensen, professor i företagsekonomi på Stockholms universitet, med studenterna på en föreläsning där målet är att studenterna ska reflektera över behovet av utökat ansvar och att det är möjligt, om man vet vilka organisatoriska hinder för ansvarstagande som finns och hur de fungerar. 

Dagens studenter är framtida beslutsfattare och måste som sådana ha en god förståelse av begreppet ansvar. De behöver verktyg för att kunna reflektera över ansvarsbegreppet, och förmåga att se sin egen roll i ett större sammanhang. Under Sustainability Day: Responsibility möter studenterna forskare och näringslivsrepresentanter som på olika sätt presenterar och problematiserar frågor om ansvar.

Program 10 oktober
Media hälsas välkomna. Anmäl ert deltagande till maria.norrstrom@handels.gu.se

 • 10.00 – 12.00 Har svenska företag ansvar för miljöskulder i andra länder? Hur kan svenska företags miljö- och hållbarhetsarbete drivas i rättsliga forum eller genom internationella organisationer? Medverkar gör forskare och representanter från Volvo AB och Greenpeace
  Lokal: Biograf Draken, Järntorget, Göteborg
 • 13.00 – 16.00    Studenterna väljer mellan tre alternativa spår. 
  Lokal: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
  Spår 1: Responsibility – A driver for social movements and social entrepreneurship?
  Spår 2: Responsible management/Business Ethics: Är det ”normala” eller ”onormala” människor som tar ansvar?
  Spår 3: Tar klädindustrin ansvar?

Sedan 2013 ingår hållbarhetsfrågor i alla utbildningsprogram på grundnivå på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, bland annat genom tre obligatoriska ”Sustainability Days” med fokus på utmaningar, ansvar och lösningar. Tillsammans med hållbarhetsinslagen i de ordinarie kurserna ger detta studenterna kunskaper och verktyg att på djupet kunna analysera och hantera de stora sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.

Om Sustainability Day: Responsibility 10 oktober
Ca 580 andraårsstudenter på Ekonomprogrammet, Logistikprogrammet, Juristprogrammet och Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram medverkar. Dagen är obligatorisk. 

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Sundemo, hållbarhetssamordnare, Handelshögskolan (ansvarig för Sustainability Day: Responsibility)
031-786 15 87, mattias.sundemo@handels.gu.se 
 


Maria Norrström, kommunikationsansvarig
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av ca 90 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Prenumerera