Citat

När samhället idag förändras snabbare än någonsin tidigare behöver vi rusta våra studenter i att tänka på många olika sätt när det gäller ekonomi. De globala samhällsutmaningarna kräver att vi ger studenterna verktygen och träningen i att både kunna tänka kritiskt och samtidigt tänka kreativt kring våra möjligheter att lösa samhällsproblem.
Oskar Broberg, programansvarig
Det finns anledning att fundera över och ifrågasätta de ideal som finns om hur framgång nås. Resultaten från min studie kan hjälpa företagsledare att reflektera kring det egna arbetet.
Jonas Fasth
Att vi får offentliga organisationer som partners bidrar till att studenterna får upp ögonen för offentlig sektor som en spännande arbetsplats.
Per Cramér, Handelshögskolans rektor.
Det här ger oss möjlighet att satsa långsiktigt på ett område som är viktigt för samhällsutvecklingen, regionalt här i Göteborg och för Sverige som land
Professor Maureen McKelvey
Det är en stor glädje att få dela ut vår medalj till Eva Halvarsson. Hon är en mycket förtjänstfull person som med stort engagemang, kunskap och integritet bidragit till vår starka utveckling.
Per Cramér, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Vi har som målsättning att varje student som lämnar Handelshögskolan vid Göteborgs universitet skall bidra till att göra världen en liten bit bättre
Olof Johansson-Stenman, prorektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Det visade sig att effekten, tvärt emot vad jag trodde, ökade med tiden. Under de tre månader som experimentet pågick valde restaurangbesökarna allt oftare det vegetariska alternativet.
Verena Kurz
Att vara mitt i en digital evolution skapar möjligheter som ibland är svåra att överblicka, men som innebär lika stora möjligheter till utveckling och förändring som industrialiseringen gjorde på sin tid.
Lena Apler
Fenomenet att män tenderar att överskatta sin förmåga kan gälla även utanför löparbanan, exempelvis på arbetsmarknaden.
Mitesh Kataria, docent i nationalekonomi
De territoriella äganderättigheter som införts för räkfisket i Gullmarsfjorden 2004 har lett till en större avkastning för fiskeföretagen än väntat.
Lisa Björk
Våra föreställningar om hur det var förr gör att gamla prylar blir uppgraderade till något coolt, värdefullt och begärligt.
Helene Brembeck