Göteborgsprofessor får 50 miljoner till forskning om innovation och entreprenörskap

Report this content

Maureen McKelvey, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått 50 miljoner kronor inom ramen för Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram. Pengarna ska användas för att fortsätta uppbyggnaden av en stark forskningsmiljö kring innovation och entreprenörskap i Göteborg.

Vetenskapsrådet utsåg i förra veckan årets Rådsprofessorer. Ett av bidragen går till Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och nybliven ledamot av IVA. Bidraget är på fem miljoner kronor per år i tio år, med start 2018.

– Det här är stort för mig personligen, men givetvis även för mina kolleger och för Göteborgs universitet som helhet. Det ger oss möjlighet att satsa långsiktigt på ett område som är viktigt för samhällsutvecklingen, regionalt här i Göteborg och för Sverige som land, säger Maureen McKelvey.

Forskningsprogrammet som nu kan förverkligas tack vare bidraget från Vetenskapsrådet heter Entreprenöriella ekosystem: kunskap, innovation och entreprenörskap som medel för samhällsomvandling” och syftar till att driva fram en förnyelse av den teoretiska och empiriska förståelsen av hur kunskapsbaserade entreprenöriella ekosystem kan etableras och vidmakthållas för att kunna möta framtida samhällsutmaningar. Fokus ligger på det entreprenöriella ekosystemets kraft att revolutionera hur vi skapar tillväxt och välfärd. Frågor som kommer att studeras är till exempel hur entreprenörens roll ser ut i dag, och hur den kommer att förändras framöver till följd av exempelvis teknik- och kunskapsutvecklingen.

– Samhället förändras snabbt, och sätts under tryck av digitalisering, globalisering och regionalisering. För att inte halka efter måste vi forskare fokusera mot forskningsfrågor som är framåtblickande. För att lyckas måste vi vara djärva i vår forskningsansats, och det kommer vi att vara, säger Maureen McKelvey.

Syftet med Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram är att skapa förutsättningar för Sveriges mest framstående professorer att bedriva långsiktig forskning med stor potential, och bygga strategiska forskningsmiljöer av högsta kvalitet. Vetenskapsrådets Rådsprofessurer har delats ut vid tre tillfällen. Av sammanlagt 539 ansökningar har endast 29 beviljats. Den absoluta merparten av dessa har varit inom medicin, teknik och naturvetenskap. Endast tre har beviljats inom humaniora och samhällsvetenskap, varav Maureen McKelvey är en.

– Att jag och min forskningsgrupp får det här stora bidraget, i den hårda konkurrensen, är helt fantastiskt. Det är mycket få bidrag av den här storleken som går till samhällsvetenskap. Ännu ovanligare är att de går till ett nytt ämne. Det är en kraftfull signal att forskning om entreprenörskap och innovation är på frammarsch och även framgent kommer att påverka samhället. Vi kommer att fortsätta att bygga starka utbildningar och en stark forskningsmiljö kring entreprenörskap och innovation vid Göteborgs universitet, säger Maureen McKelvey.

– Jag vill även lyfta fram våra samarbetspartners och finansiärer genom åren – Carl Bennet, Chalmers, EU, GU Ventures, IMIT, Riksbankens Jubileumsfond, SKF, Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, VINNOVA, Volvo AB och Stiftelsen Richard C Malmstens minne.

Maureen McKelvey har dubbel anledning att glädjas. Förutom bidraget från Vetenskapsrådet utsågs hon i förra veckan av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien till ledamot av IVA, avdelningen för företagande och ledarskap.

Om Maureen McKelvey
Maureen McKelvey är professor i industriell ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har tidigare varit professor i innovationsekonomi vid Chalmers. 1996 vann hon det prestigefyllda Schumpeter Prize som delas ut av International Joseph A. Schumpeter Society. Hon har publicerat ett dussintal böcker och ett stort antal artiklar i internationella tidskrifter samt gjort utredningar för Sverige och EU. Under åren 1999 - 2001 var hon medlem i IVA:s ledarskapsprogram IFG. Hon har en BA i nationalekonomi och statskunskap från Rice University i USA och en MSc i Science and Technology Policy från Lunds universitet samt en doktorsexamen i teknik och social förändring från Linköpings universitet.  Ledamot av IVA sedan december 2017. Maureen McKelvey är verksam vid Institutionen för ekonomi och samhälle (www.handels.gu.se/iie).

För ytterligare information, kontakta:
Maureen McKelvey, maureen.mckelvey@handels.gu.se

Maria Norrström, kommunikationsansvarig
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 490 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Maureen McKelvey, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått 50 miljoner kronor inom ramen för Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram. Pengarna ska användas för att fortsätta uppbyggnaden av en stark forskningsmiljö kring innovation och entreprenörskap i Göteborg.
Twittra det här

Citat

Det här ger oss möjlighet att satsa långsiktigt på ett område som är viktigt för samhällsutvecklingen, regionalt här i Göteborg och för Sverige som land
Professor Maureen McKelvey