Dela

Kontakt

 • Maria Norrström

  Kommunikationsansvarig


  Vasagatan 1, Göteborg
  031-786 1247
  0709-226689
  http://www.handels.gu.se
 • Citat

  Det är främst personer som har hög utbildning och hög inkomst som delar bil. Sedan är bilpoolsanvändarna i genomsnitt yngre än övriga befolkningen, och har en ideologisk övertygelse som överlag lutar mer till vänster.
  John Magnus Roos, konsumtionsforskare
  Det är varken hållbarhetsfrågor eller logistiken runt bilpooler som driver användandet av bilpooler, utan snarare personlighet, värderingar och socioekonomisk status
  John Magnus Roos, konsumtionsforskare
  Pandemin har skakat om branschen radikalt och tidigare sätt att jobba på är inte längre gångbara. Den hade inte bara påverkan på marknaden, utan även bakåt i produktionsleden, då det blivit svårt att planera för vad som ska produceras och när
  Gabriella Wulff, konsumtionsforskare
  Det är inte förvånande att ekonomiska intressen påverkar vilka kemikalier som regleras, men att de har så stor betydelse som vår studie visar ger skäl att ifrågasätta hur effektivt systemet är i att avlägsna skadliga ämnen från marknaden.
  Erik Kristiansson, professor, Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
  Den starkaste värderingen bakom hållbara pensionsinvesteringar är i själva verket auktoritet, vilket vi definierar som viljan att leda och befästa sin makt för att kontrollera människor och resurser,
  John Magnus Roos, konsumtionsforskare
  Det finns en tydlig koppling mellan matvanor som barn och hur man konsumerar när man blir äldre. Jag tror att det är bra att försöka nå unga och bygga upp deras kostvanor, dels för att de blir vana och fortsätter äta mindre kött, dels för att de kan lära sina föräldrar genom att till exempel vilja ha vegetarisk mat hemma,
  Mitesh Kataria
  På plattformen kan du själv kolla vilka utsläpp en planerad flygresa leder till, men du kan också gå tillbaka och beräkna utsläpp från tidigare flygresor som du har gjort. Vi hoppas att kartan kan fungera som ett verktyg för att öka medvetenheten om flygets klimatpåverkan.
  Jörgen Larsson
  De här begränsningarna bromsar upp klimatarbetet och kan vara en del av förklaringen till varför sjöfartens koldioxidutsläpp fortsätter att öka trots olika åtgärder
  Hanna Varvne
  Intressant var att bara 30 procent av företagen hade någon form av krisplan när pandemin bröt ut, och att endast 10 procent av dem upplevde att den var till någon nytta.
  Jonas Fasth
  När vi jämför kvalitetsbetygen på vårdcentralerna patienterna byter emellan, ser vi att de grupper som fått information byter till bättre eller i alla fall inte till sämre än den de hade tidigare. Vi ser också att de som har bytt faktiskt också besöker den nya vårdcentralen
  Gustav Kjellsson
  Kanske krävs det utbildning och ekonomiska resurser för att förbereda sig för framtiden samt att minska risken att smittas av covid-19 här och nu. De som hamstrar är i regel mer cyniska till samhället, och mer öppna för att förändra det. Utbildning och ekonomiska resurser kan föranleda både insikt och handlingskraft.
  John Magnus Roos, konsumtionsforskare
  Studier som vår kan leda till ökad förståelse för vad som driver de förvånansvärt seglivade könsgap vi ser på arbetsmarknaden – och därmed vilka åtgärder som bäst lämpar sig för att ta itu med dem.
  Eva Ranehill
  Konsumtionsnedgången bör dels ses utifrån covid-19, och dels utifrån mer långtgående trender. Redan före covid-19 var resor, kläder och restauranger på nedgång.
  John Magnus Roos
  Många traditionella företag har fördubblat sin e-handelsförsäljning via e-handel, men det växer från låga nivåer, så det täcker inte upp för den tappade försäljningen i butik.
  Gabriella Wulff, Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  Vi ser tydligt att det hänt något ganska dramatiskt vad gäller köpbeteenden hos äldre, och att personer födda på 1930- och 40-talets första halva är de som i störst utsträckning nu börjat använda sig av internet för att konsumera tryggare.
  John Magnus Roos
  Förändringen har en tydlig koppling till coronakrisen. Vi ser ett mönster där äldre personer som i större utsträckning undviker att röra sig i offentliga miljöer istället går över till att handla via nätet
  John Magnus Roos
  Även om svenskarna fortsätter att flyga finns det stor potential för minskade utsläpp om de väljer närmre destinationer. Om till exempel alla som reser till andra kontinenter för att uppleva sol och värme i stället valde att flyga till destinationer i Europa så visar våra beräkningar att utsläppen från svenskarnas flygresor skulle kunna minskas med en femtedel.
  Anneli Kamb
  Om alla flygresor som görs till Europa ersattes med tågresor till samma destination så skulle man kunna minska de totala flygutsläppen med en fjärdedel.
  Anneli Kamb
  Årets rapport heter ”Orosmoln” och visar att sötebrödsdagarna är över och att svångremmen börjat dras åt i Sverige.
  John Magnus Roos, forskare vid Göteborgs universitet
  Vi behöver förstå varför människor konsumerar så mycket kläder, vad det betyder för dem och vilken roll det spelar i deras liv. Först då går det att se vilka aspekter som kan ersättas på andra vis.
  Magdalena Petersson McIntyre
  Under mina år i EU-politiken har jag skaffat mig många erfarenheter och insikter som jag hoppas kunna dela med mig av till studenter och lärare på Handelshögskolan.
  Cecilia Malmström
  I stället för de vanliga metoderna med idélådor, programmeringsmaraton och olika typer av workshopar använde de teater, leksaker och manifesto för att öka lekfullheten och hitta andra sätt att kommunicera.
  Anna Grzelec
  Resultatet av att vår uppmärksamhet ständigt är delad mellan den fysiska och digitala världen är att massor av sammanhang kommer att befolkas av personer som bara är fysiskt närvarande. Mentalt är de någon annanstans.
  Nanna Gillberg
  Försäkringsbolagens affärsidé bygger på en allmän misstro mot den offentliga vården.
  John Lapidus
  När samhället idag förändras snabbare än någonsin tidigare behöver vi rusta våra studenter i att tänka på många olika sätt när det gäller ekonomi. De globala samhällsutmaningarna kräver att vi ger studenterna verktygen och träningen i att både kunna tänka kritiskt och samtidigt tänka kreativt kring våra möjligheter att lösa samhällsproblem.
  Oskar Broberg, programansvarig
  Det finns anledning att fundera över och ifrågasätta de ideal som finns om hur framgång nås. Resultaten från min studie kan hjälpa företagsledare att reflektera kring det egna arbetet.
  Jonas Fasth
  Att vi får offentliga organisationer som partners bidrar till att studenterna får upp ögonen för offentlig sektor som en spännande arbetsplats.
  Per Cramér, Handelshögskolans rektor.
  Det här ger oss möjlighet att satsa långsiktigt på ett område som är viktigt för samhällsutvecklingen, regionalt här i Göteborg och för Sverige som land
  Professor Maureen McKelvey
  Det är en stor glädje att få dela ut vår medalj till Eva Halvarsson. Hon är en mycket förtjänstfull person som med stort engagemang, kunskap och integritet bidragit till vår starka utveckling.
  Per Cramér, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  Vi har som målsättning att varje student som lämnar Handelshögskolan vid Göteborgs universitet skall bidra till att göra världen en liten bit bättre
  Olof Johansson-Stenman, prorektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  Det visade sig att effekten, tvärt emot vad jag trodde, ökade med tiden. Under de tre månader som experimentet pågick valde restaurangbesökarna allt oftare det vegetariska alternativet.
  Verena Kurz
  Att vara mitt i en digital evolution skapar möjligheter som ibland är svåra att överblicka, men som innebär lika stora möjligheter till utveckling och förändring som industrialiseringen gjorde på sin tid.
  Lena Apler
  Fenomenet att män tenderar att överskatta sin förmåga kan gälla även utanför löparbanan, exempelvis på arbetsmarknaden.
  Mitesh Kataria, docent i nationalekonomi
  De territoriella äganderättigheter som införts för räkfisket i Gullmarsfjorden 2004 har lett till en större avkastning för fiskeföretagen än väntat.
  Lisa Björk
  Våra föreställningar om hur det var förr gör att gamla prylar blir uppgraderade till något coolt, värdefullt och begärligt.
  Helene Brembeck
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp