Jämförande information får fler att byta vårdcentral

Report this content

När patienter fick jämförande information om vårdkvalitet hemskickad bytte fler än vanligt vårdcentral. Det visar en experimentell studie i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Detta ses som ett tecken på att patienter i dag inte har den information som krävs för att göra ett bra vårdval.

– Det finns utrymme för förbättringar på den här marknaden för att få en bättre matchning mellan patient och utförare, säger Gustav Kjellsson, docent i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och en av författarna till studien.

En av grundtankarna med det svenska vårdvalet är att det ska förbättra kvaliteten på vården genom att patienter matchas med passande vårdcentral eller läkare. En av utmaningarna blir då att skapa möjligheter för människor att veta vad det är de väljer.

– Idag lämnas i stor utsträckning initiativet till vårdgivarna själva, vilket resulterar i en stor mängd aggressiv marknadsföring från vissa aktörer. Det finns inte så gott om kvalitativ jämförande information från en trovärdig källa, säger Gustav Kjellsson.

I den nu aktuella studien genomförde forskarna två storskaliga fältexperiment i Skåneregionen. Blad med jämförande information om vårdcentraler skickades ut dels till boende, dels till nyinflyttade. Bladet innehöll information om bland annat vårdcentralernas tjänster, hur andra patienter värderar vårdcentralen, hur vissa läkemedelsriktlinjer följs och i vilken mån patienten får träffa samma läkare vid olika besök.

Bland de patienter som bodde i regionen sedan tidigare var det mellan 10 och 14 procent fler än i kontrollgruppen som bytte vårdcentral efter att ha tagit del av informationen och bland nyinflyttade genomförde 26 procent fler ett byte.

– När vi jämför kvalitetsbetygen på vårdcentralerna patienterna byter emellan, ser vi att de grupper som fått information byter till bättre eller i alla fall inte till sämre än den de hade tidigare. Vi ser också att de som har bytt faktiskt också besöker den nya vårdcentralen, säger Gustav Kjellsson.

Tidigare fanns den här typen av information tillgänglig på 1177.se, men den har tagits bort.

– Vi hade tillgång till relativt lite information att skicka ut, likväl ser vi tydliga effekter. Det tyder på att det finns potential för att förbättra människors möjligheter att välja en vårdcentral som passar dem genom att sammanställa och tillhandahålla bättre information. Detta resultat borde vara relevant för organisationer som Sveriges kommuner och regioner eller för de enskilda regionerna.

Men forskarna pekar också på en risk med att göra det för enkelt att byta vårdcentral. Vissa slumpmässigt utvalda deltagare i studien fick utöver informationen även ett frankerat formulär där de kunde kryssa i sitt val. Det blev för dem både gratis och enkelt att byta.

– Vi har följt gruppen i nio månader och ser att de som får det frankerade bladet verkar fatta beslut tidigare. Och det finns indikationer på att de inte i samma utsträckning väljer en vårdcentral med högre kvalitetsbetyg. Man kanske ska vara försiktig med att göra det för enkelt att byta eller att ge intrycket av att det är önskvärt att man byter, säger Gustav Kjellsson.
 

Kontakt:
Gustav Kjellsson, gustav.kjellsson@economics.gu.se, 070-5547313

Mer information:
Läs hela studien ”Information, switching costs, and consumer choice: Evidence from two randomised field experiments in Swedish primary health care” av Anders Anell, Lunds universitet, Jens Dietrichson, VIVE - The Danish Centre of Applied Social Science, Lina Maria Ellegård, Lunds universitet, Gustav Kjellsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Maria Norrström
Kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Telefon: 031–786 1247, 070–922 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

När vi jämför kvalitetsbetygen på vårdcentralerna patienterna byter emellan, ser vi att de grupper som fått information byter till bättre eller i alla fall inte till sämre än den de hade tidigare. Vi ser också att de som har bytt faktiskt också besöker den nya vårdcentralen
Gustav Kjellsson