Kraftig ökning av e-handel hos äldre under coronakrisen

Report this content

Under coronakrisen har äldre börjat e-handla i större utsträckning. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Den största förändringen har skett hos personer födda på 1930- och 40-talet. Där uppger nu 23 procent att de handlar mat via nätet minst en gång i månaden, vilket kan jämföras med en procent före covid-19-pandemin.

– Förändringen har en tydlig koppling till coronakrisen. Vi ser ett mönster där äldre personer som i större utsträckning undviker att röra sig i offentliga miljöer istället går över till att handla via nätet, säger John Magnus Roos, forskare vid Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola. 

Totalt ingår 2349 personer i undersökningen där forskarna undersökt digital konsumtion hos svenska konsumenter före och under pandemin. För digital handel före coronakrisen har forskarna använt sig av SOM-institutets befolkningsrepresentativa statistik och för digital handel under coronapandemin har man använt en egen befolkningsrepresentativ undersökning. Båda mätningarna är representativa för den svenska befolkningen utifrån ålder, kön och bostadsort.

Online-shopping:

  • Av samtliga medverkande uppger 55 procent att de före coronakrisen shoppade online minst en gång i månaden. I dag är den siffran 79 procent. 
  • Hos personer födda under 1930- och 1940-talets första halva var det 21 procent som före coronakrisen shoppade online minst en gång i månaden. I dag är den siffran 54 procent. 
  • Hos personer födda mellan 1977 och 2000 ses inte någon signifikant ökning av totala köpfrekvenser online.

Mat via e-handel:

  • Av samtliga medverkande uppger åtta procent att de före coronakrisen beställde mat via e-handel minst en gång i månaden. I dag är siffran 36 procent. 
  • Hos personer födda under 1930- och 1940-talets första hälft var det 1 procent som före coronakrisen beställde mat via internet minst en gång i månaden. I dag är siffran 23 procent. 
  • Hos personer födda mellan 1977 och 2000 var det före coronakrisen 14 procent som beställde mat via internet minst en gång i månaden. I dag är siffran 51 procent.

 – Vi ser tydligt att det hänt något ganska dramatiskt vad gäller köpbeteenden hos äldre, och att personer födda på 1930- och 40-talets första halva är de som i störst utsträckning nu börjat använda sig av internet för att konsumera tryggare. Våra siffror visar tydligt att yngre personer, födda från mitten av 1960-talet och framåt, inte alls ökat sin e-handel lika mycket, säger John Magnus Roos.Han tror att det finns en stor sannolikhet att de här förändrade konsumtionsbeteendena kommer att bestå även efter coronakrisen.

 – Ja, det är jag hundra procent övertygad om. Tidigare forskning visar att om man har tagit sig över tröskeln och börjat e-handla, så fortsätter man. Dessutom benämns personer som är födda mellan 1930 och 1945 som den plikttrogna generationen. De överger inte sina vanor så lätt.   

Kontakt:
John Magnus Roos, forskare vid Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. magnus.roos@cfk.gu.se  Tel: 031-7721861

Agnes Faxén, kommunikatör Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. agnes.faxen@gri.gu.se Tel: 076-618 20 08


Maria Norrström, kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av ca 90 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hos personer födda under 1930- och 1940-talets första halva var det 21 procent som före coronakrisen shoppade online minst en gång i månaden. I dag är den siffran 54 procent.
Twittra det här

Citat

Vi ser tydligt att det hänt något ganska dramatiskt vad gäller köpbeteenden hos äldre, och att personer födda på 1930- och 40-talets första halva är de som i störst utsträckning nu börjat använda sig av internet för att konsumera tryggare.
John Magnus Roos
Förändringen har en tydlig koppling till coronakrisen. Vi ser ett mönster där äldre personer som i större utsträckning undviker att röra sig i offentliga miljöer istället går över till att handla via nätet
John Magnus Roos