Nytt program på Handelshögskolan i Göteborg lyfter frågor om urbanisering, migration och resursfördelning

Report this content

När samhället förändras behövs nya kunskaper, inte minst när det gäller olika sätt att se på vad ekonomi kan vara i en globaliserad värld. Historiska och geografiska perspektiv på ekonomi står i fokus i Handelshögskolans nya ”Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi” som startar hösten 2019.

Det nya programmet ger breda samhällsvetenskapliga kunskaper om relationen mellan ekonomi och samhällsutveckling i stort, samtidigt som studenterna väljer om de vill specialisera sig i ekonomisk historia eller kulturgeografi. Urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

– När samhället idag förändras snabbare än någonsin tidigare behöver vi rusta våra studenter i att tänka på många olika sätt när det gäller ekonomi. De globala samhällsutmaningarna kräver att vi ger studenterna verktygen och träningen i att både kunna tänka kritiskt och samtidigt tänka kreativt kring våra möjligheter att lösa samhällsproblem. Programmet ger studenterna en god grund för detta genom att förmedla en bred och flerbottnad förståelse av begreppet ekonomi, säger Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia och ansvarig för det nya programmet.

Under de tre åren läser studenterna kurser i ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi, statistik och i innovation & entreprenörskap. Den femte terminen är helt valbar och kan ägnas åt studier inom andra ämnen. Studenterna har också möjlighet att läsa vid något av Handelshögskolans många partneruniversitet runt om i världen, eller att göra praktik.

– Vi ser att studenter idag söker sig till attraktiva organisationer som kan vara såväl privata, offentliga som idéburna. Vi har därför skapat en referensgrupp med företrädare för olika typer av verksamheter, så att vi fortlöpande kan utveckla relevanta kopplingar mellan utbildning och yrkesliv. En examen från programmet kommer att vara relevant för jobb som exempelvis utredare, analytiker och verksamhetsutvecklare, säger Oskar Broberg.

Syftet med Handelshögskolans forskning och utbildning är att bidra till en positiv samhällsutveckling. Störst är möjligheten att påverka via det arbete som utexaminerade studenter utför. Därför har Handelshögskolan ett ansvar att rusta studenterna med kunskaper och verktyg för att kunna bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle.

– Det är väldigt roligt att kunna erbjuda Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi från och med nästa höst. Det svarar upp mot samhällets behov av kompetens för att göra breda och långsiktiga analyser av utvecklingen och kompletterar vårt övriga programutbud på ett bra sätt, säger Ewa Wikström, vicerektor på Handelshögskolan med ansvar för utbildningsfrågor.

Om Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi
Omfattar 180 högskolepoäng och ger en filosofie kandidatexamen. Programmet startar höstterminen 2019 och har plats för 35 studenter. Alla studenter läser tillsammans de tre första terminerna och väljer sedan att specialisera sig i ekonomisk historia eller kulturgeografi. Den femte terminen innehåller valfria kurser, utlandsstudier eller praktik.
Läs mer om programmet: https://handels.gu.se/utbildning/Programutbildningar/samhallsanalysprogrammet

För mer information kontakta:
Oskar Broberg, programansvarig, 031-786 4240, 0702-42 84 37, oskar.broberg@econhist.gu.se
Ewa Wikström, vicerektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 031-786 4489, 0720-835578, ewa.wikstrom@handels.gu.se


Maria Norrström, kommunikationsansvarig
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

När samhället idag förändras snabbare än någonsin tidigare behöver vi rusta våra studenter i att tänka på många olika sätt när det gäller ekonomi. De globala samhällsutmaningarna kräver att vi ger studenterna verktygen och träningen i att både kunna tänka kritiskt och samtidigt tänka kreativt kring våra möjligheter att lösa samhällsproblem.
Oskar Broberg, programansvarig