En heldag om globala hållbarhetsutmaningar för blivande ekonomer och jurister

Report this content

Dagens studenter är morgondagens beslutsfattare, och måste få verktyg för att på djupet kunna analysera och hantera de stora sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor som de kommer att ställas inför i sitt kommande yrkesliv. Därför ingår hållbarhetsfrågor i alla program på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den 18 oktober är det återigen dags för den obligatoriska hållbarhetsdagen ”Challenges” för studenterna som läser sitt första år.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har en tydlig ambition med sin forskning och utbildning: att bidra till en positiv utveckling av samhället. Sedan 2013 ingår hållbarhetsfrågor i alla utbildningsprogram på grundnivå på Handelshögskolan. Frågorna är integrerade i de ordinarie kurserna, men studenterna bjuds även på tre obligatoriska ”Sustainability Days” med fokus på utmaningar, ansvar och lösningar.

–  Vi har som målsättning att varje student som lämnar Handelshögskolan vid Göteborgs universitet skall bidra till att göra världen en liten bit bättre, säger Olof Johansson-Stenman, prorektor och ordförande i Handelshögskolans råd för hållbar utveckling.

Temadagen ”Challenges” arrangeras under studenternas första termin.  Syftet med dagen är ge studenterna en bild av vilka sociala, ekonomiska, samt miljö- och resursmässiga utmaningar som mänskligheten står inför. Efter en gemensam framtidsspaning om vad som kommer att krävas för att världen skall nå FNs 17 hållbarhetsmål, väljer studenterna bland ett smörgåsbord av föreläsningar, samtliga med koppling till de globala målen.

På ”Sustainability Day: Challenges” medverkar ca 700 studenter som läser sitt första år på något av Handelshögskolans program på grundnivå: Ekonomprogrammet, Logistikprogrammet, Juristprogrammet eller Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram.

Sustainablity Day: Challenges – onsdag 18 oktober

Tid: 8.30 – 16.00                       
Plats: Inledning på Draken (Folkets Hus, Järntorget), därefter på Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg.
Media hälsas välkomna till evenemanget. Meddela gärna ert deltagande till maria.norrstrom@handels.gu.se

Länk till komplett program (pdf)

Exempel på programpunkter:

  • Världen har enats om 17 hållbarhetsmål: Hinner vi ställa om, vad kommer att krävas? Varför satsar Handelshögskolan på hållbar utveckling och vad innebär detta för dig som student? Med fem forskare från olika ämnesområden.

  • Framtidens energi som global utmaning. Med Maria Grahn, forskare, Chalmers

  • Jämställdhet - en ekonomisk och politisk fråga. Med Ann Ighe, forskare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  • Global ojämlikhet. Om de superrika, värdens fattiga och resten av befolkningen. Med Jesper Roine, forskare, Handelshögskolan i Stockholm

  • Varför ska vi på en Handelshögskola bry oss? Ekonomins, politikens och juridikens roll för klimatutmaningen. Med Åsa Löfgren, forskare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Sundemo, hållbarhetssamordnare, Handelshögskolan (om Sustainability Day: Challenges)
031-786 15 87, mattias.sundemo@handels.gu.se

Olof Johansson-Stenman, prorektor, Handelshögskolan (om hållbarhet i utbildningarna)
031-786  2538, 0768-230956, olof.johansson@economics.gu.se

Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan
Tel: 031-786 1247, 0709-22 66 89, maria.norrstrom@handels.gu.se


Maria Norrström, kommunikationsansvarig
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 490 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Obligatorisk hållbarhetsdag den 18 oktober för 700 studenter som läser ekonomi och juridik.
Twittra det här

Citat

Vi har som målsättning att varje student som lämnar Handelshögskolan vid Göteborgs universitet skall bidra till att göra världen en liten bit bättre
Olof Johansson-Stenman, prorektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet