Handelshögskolan i Göteborg stärker samarbetet med offentlig sektor

Report this content

Med den nya partnerformen Public Associate Partner breddar nu Handelshögskolan vid Göteborgs universitet sitt samarbete med offentlig sektor, med målet att skapa nytta för båda parter och bidra till samhällsutvecklingen. Att vidga studenternas perspektiv vad gäller framtida möjligheter på arbetsmarknaden har ett särskilt fokus.

Allt sedan starten 1923 har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samarbetat med näringslivet, bland annat genom skolans partnerprogram. Kontakterna med offentlig sektor är väletablerade inom forskningsområdet, men inom utbildningarna är det framför allt näringslivet som har varit synligt. Därför skapas nu en strukturerad form för samverkan även med offentliga verksamheter genom partnerformen Public Associate Partner.

– Våra studenter har ett stort intresse för samhällsutmaningar och hållbar utveckling, men en relativt låg kännedom om de möjligheter som offentlig sektor erbjuder. Att vi får offentliga organisationer som partners bidrar till att studenterna får upp ögonen för offentlig sektor som en spännande arbetsplats, säger Per Cramér, Handelshögskolans rektor.

– Som Göteborgs största juristarbetsplats är det naturligt för oss att samarbeta med Handelshögskolan, säger Anders Hagsgård, Lagman på Förvaltningsrätten i Göteborg, en av Handelshögskolans nya samarbetspartners.

Det stärkta samarbetet med offentlig sektor skall också hjälpa forskarna att hitta nya kontakter som är värdefulla i deras forskning.

2014 fick Handelshögskolan anslag från Vinnova för att utveckla en plattform för samverkan med offentliga organisationer. Arbetet visade att dessa har ett särskilt stort intresse av att komma i kontakt med studenter för att förtydliga vilka möjligheter som finns med en karriär inom offentlig sektor. Hållbarhet i dess breda bemärkelse är ett annat område inom vilket man gärna vill samverka med universiteten.

Genom partnerprogrammet kan Handelshögskolan arbeta nära organisationerna, följa dem i deras arbete och medverka till deras utveckling. Samtidigt bidrar organisationerna till Handelshögskolans och samhällets utveckling genom att ställa nya forskningsfrågor och se framtida kunskapsbehov.

– Vi är verkligen glada över vårt kommande samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet! Det vi gör på Skatteverket har betydelse för företagaren, individen, andra myndigheter, samhällsfunktioner och Sverige. Vi ska skapa förutsättningar i kundens vardag och underlätta med digitala tjänster. Genom samarbetet med Handelshögskolan vill vi skapa en relation där vi tillsammans formar framtiden, säger Anders Bertilsson, enhetschef på Skatteverket.

Om Handelshögskolans partnerprogram
Startade 1999. Erbjuder idag tre former av partnerskap; Senior Partner, Associate Partner samt nylanserade Public Associate Partner. Partnerprogrammet skapar värde både för Handelshögskolan och företaget/organisationen bland annat genom att stärka konkurrenskraften hos partnerorganisationerna genom kompetensutveckling, tillgång till internationell akademisk expertis, ett nätverk för resonemang med andra organisationer och kontakt med studenter.
Läs mer om Partnerprogrammet

Kontakt
Annelie Dagerklint, ansvarig Partnerprogrammet
031-786 55 23, annelie.dagerklint@handels.gu.se


Maria Norrström, kommunikationsansvarig
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 490 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att vi får offentliga organisationer som partners bidrar till att studenterna får upp ögonen för offentlig sektor som en spännande arbetsplats.
Per Cramér, Handelshögskolans rektor.