Avtryck i afrikansk ekonomi – professor Arne Bigsten får uppmärksamhet för sina insatser

Den 24-25 april kommer framstående ekonomer från flera länder till Handelshögskolan i Göteborg för att uppmärksamma professor Arne Bigstens insatser i utvecklingsekonomi. En av talarna är Kenyas riksbankschef Njuguna Ndung’u, doktorand i Göteborg 1989-94 med Arne Bigsten som handledare.

– Jag träffade professor Bigsten första gången 1987 och sedan dess har jag haft ett nära samarbete med honom. Även om han nu går i pension och börjar trappa ner sina akademiska åtaganden är jag säker på att han kommer att fortsätta bidra till vår kunskap om afrikanska ekonomier, säger Njuguna Ndung’u.

Arne Bigsten har handlett ett 50-tal doktorander i nationalekonomi. Många av dessa har i likhet med Njuguna Ndung’u kommit från länder i Afrika på stipendier från Sida. Efter utbildningen har de återvänt till sina hemländer med en doktorshatt i bagaget.

Arne Bigsten har också medverkat i uppbyggnaden av African Economic Research Consortium (AERC) som syftar till att stärka och samordna nationalekonomisk forskning på den afrikanska kontinenten. Ndung’u igen:

– Inom AERC har Arne Bigsten spelat alla roller från att vara en av grundarna av nätverket till resursperson och ordförande. Han har under två decennier bidragit till kapacitetsuppbyggnad på kontinenten. Man ser effekterna i form av att studenter från afrikanska universitet har blivit ekonomer på framskjutna positioner.

Förutom Njuguna Ndung’u och Arne Bigsten deltar den brittiske ekonomen Sir Paul Collier, författare till storsäljaren ”The Bottom Billion”, statsvetaren Bo Rothstein från Göteborgs universitet samt ett tjugotal internationellt framstående forskare. Paul Collier inleder under rubriken “Does Culture Matter for Development and Could Economics Incorporate it?”.

Arne Bigsten disputerade 1979 med en avhandling om regionala inkomstskillnader i Kenya. Sedan dess har han studerat utvecklingens hinder och möjligheter i främst Afrika. Nyligen fyllde Arne Bigsten 67 år, men planerar inte att bli pensionär på heltid än.

Program och information:
http://www.economics.handels.gu.se/english/Units+and+Centra/development-economics/workshop-in-development-economics/

Välkommen att delta och/eller ta kontakt för ytterligare information:
Arne Bigsten, professor i utvecklingsekonomi, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, tel. 031-786 13 58 eller 0702-134 028, e-post: arne.bigsten@economics.gu.se
Måns Söderbom, professor i utvecklingsekonomi, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, tel. 031-786 13 26 eller 0732-096 444 e-post: mans.soderbom@economics.gu.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Med sina 8 300 studenter, 450 anställda, över 180 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de knappt 70 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse, liksom enda svenska handelshögskola med AMBA-ackreditering för sitt Executive MBA-program. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av ca 90 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media