Hedersdoktorer utsedda av Handelshögskolan i Göteborg

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har utsett Asha Ramgobin, Human Rights Development Initiative i Sydafrika, och Bernardita Núñez, Terrafem Sverige, till juris hedersdoktorer för deras mångåriga engagemang i och stora kunskap om att stärka människors rättigheter och liv. Deras erfarenheter var ovärderliga i arbetet med att bygga upp den så kallade Rättspraktiken vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan.

Asha Ramgobin är advokat och har drivit Human Rights Development Initiative (HRDI) med huvudkontor i Pretoria, Sydafrika sedan starten 2003. Med Asha Ramgobin i spetsen har HRDI startat 13 universitetsbaserade ”Law Clinics” (rättspraktiker) i södra Afrika, bland annat i Zimbabwe, Mocambique och Rwanda. Hon har stor erfarenhet av att arbeta fram modeller för ”clinical legal education”, dvs hur man kan undervisa i juridik med praktiska inslag.  Juridiska institutionen kom i kontakt med Asha Ramgobin 2002 och hon har varit en betydelsefull inspirationskälla för institutionens arbete och även delaktig i uppbyggnaden av Rättspraktiken.

Bernardita Núñez startade Sveriges första kvinnojour för kvinnor med utländsk härkomst år 2000. Idag är hon verksamhetsledare för Terrafem Sverige, en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Rättspraktiken har hämtat inspiration från Terrafems sätt att arbeta med juridisk rådgivning, rättsinformation och rättspolitiskt arbete och Terrafem var en av de första att ta emot studenter från Rättspraktiken. Genom Bernadita Núñezs arbete ökar juriststudenternas praktiska kunskap i frågor som bland annat rör kvinnors rättigheter, asylrätt och socialrätt.

Hedersdoktorerna mottar sin titel vid universitetets doktorspromotion den 21 oktober.

Öppet seminarium den 19 oktober:
”Att arbeta med kvinnors rättigheter i Sverige respektive Law Clinics i södra Afrika”
Hedersdoktorerna berättar om sina erfarenheter och vilka utmaningar de ser framöver.
Tid och plats: 19 oktober kl 15-17, sal E43, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Media är välkomna till seminariet. Anmäl gärna ert deltagande till karin.bjorelid@law.gu.se

Om Rättspraktiken
2014 blev Juristprogrammet i Göteborg den första juristutbildningen i Sverige att erbjuda studenterna praktisk erfarenhet genom att tillämpa sina kunskaper inom ramen för den så kallade Rättspraktiken. Det är en plattform för undervisning och forskning i nära samverkan med det omgivande samhället. En viktig del i Rättspraktiken är fördjupningskursen Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt som bygger på samverkan mellan universitetet och olika ideella organisationer i Göteborg, bland annat Stadsmissionen, Terrafem, Faktumjuristerna, Kvinno- och tjejjouren ADA och HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan).
Mer information om Rättspraktiken

För ytterligare information kontakta:
Karin Björelid, samordnare Rättspraktiken
Tel 0766-182616, karin.bjorelid@law.gu.se


Maria Norrström, kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6 800 studenter, 480 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media