Koncernchef Dan Sten Olsson och professor Arne Bigsten får medalj av Handelshögskolan i Göteborg

Koncernchef Dan Sten Olsson och professor Arne Bigsten är årets mottagare av medaljen Pro Studio et Scientia - för engagemang och vetenskap. Med denna utmärkelse vill Handelshögskolan vid Göteborgs universitet uppmärksamma och hedra personer som gjort omfattande och mångåriga insatser för att utveckla skolans verksamhet.


Dan Sten Olsson
utbildade sig på Handelshögskolan i Göteborg och har varit verksam i Stenasfären sedan 1972, idag som koncernchef.

Dan Sten Olsson får utmärkelsen Pro Studio et Scientia med följande motivering:
För att under lång tid, med stort engagemang, framsynthet, idérikedom och generositet ha verkat för Handelshögskolans bästa och därigenom givit avgörande bidrag för utvecklingen av nyskapande samhällsrelevant forskning och utbildning.


Arne Bigsten
disputerade 1979 och är sedan 1990 professor i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Hans forskning handlar bland annat om inkomstfördelning, fattigdom och tillväxt, handel och bistånd och globaliseringsfrågor. Han har skrivit en lång rad böcker och artiklar och har varit rådgivare åt bland annat Sida, Världsbanken och OECD.

Arne Bigsten får utmärkelsen Pro Studio et Scientia med följande motivering:
För att med akademisk öppenhet, stringens och ett starkt engagemang för globala utvecklings- och fattigdomsfrågor på ett avgörande sätt bidragit till Handelshögskolans verksamhet och till samhällsutveckling, inte minst genom det stora antal doktorander från Afrika som efter disputation fått ledande roller i sina hemländer.


Medaljerna med tillhörande diplom delades ut i samband med Göteborgs universitets promotionshögtid den 16 oktober. Arne Bigsten kunde tyvärr inte närvara vid utdelningen.


För mer information kontakta:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Med sina 8000 studenter, 450 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av cirka 150 handelshögskolor i världen som har en EQUIS-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse, liksom enda svenska handelshögskola med AMBA-ackreditering för sitt Executive MBA-program. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av ca 90 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media