Solenergins utveckling förändrar spelet om klimatet

Utvecklingen av solenergi är stark, priserna sjunker snabbt och detta förändrar i grunden det ödesdigra spelet om klimatet. Det säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
– Solenergin kan bli så billig och lobbygrupper för fossila industrier så försvagade att ett högre pris på koldioxidutsläpp blir politiskt möjligt. I slutändan kan denna utveckling rädda klimatet.

Thomas Sterner är huvudtalare på en internationell konferens om miljöbeskattning och utsläppshandel som inleds onsdag den 24 september 2014 i Köpenhamn. Samtidigt avslutas FN:s klimatmöte i New York mellan 125 stats- och regeringschefer, bland dem statsminister Fredrik Reinfeldt, miljöminister Lena Ek, utrikesminsiter Carl Bildt och biståndsminister Hillevi Engström.

– Ett av få positiva tecken för klimatet är framstegen för förnybar energi, särskilt solenergi. Detta ökar också helt klart betydelsen av politik för energiteknik, säger Thomas Sterner, en av de samordnande huvudförfattarna till FNs klimatpanels senaste rapport som presenterades i våras.

Som huvudtalare vid nu aktuella 15th Global Conference on Environmental Taxation kommer Thomas Sterner presentera en översikt av FN:s klimatpanels IPCC:s slutsatser vad gäller att välja rätt bland politiska styrinstrument.

– Tre saker behövs för att minska klimatförändringarna: Ett globalt avtal, eftersom klimatet är en global kollektiv nyttighet. Därtill behövs ett tillräckligt högt pris på koldioxid och andra klimatskadliga ämnen, antingen genom skatt eller utsläppshandel. Vi behöver också en politik som hanterar att patentsystemet är otillräckligt och medför ett marknadsmisslyckande, som leder till otillräcklig privatfinansierad forskning om ren och förnybar energi.

Enligt Thomas Sterner störs framstegen för förnybar energi av såväl starka lobbyister för fossila industrier som av politisk kortsiktighet. Införandet av politiska styrinstrument har hittills gått alldeles för långsamt för att klara det så kallade tvågradersmålet. Istället är vi på väg mot åtminstone tre, kanske fyra graders global uppvärmning jämfört med den förindustriella nivån.

– Men klimatet kan räddas, inte genom nuvarande styrmedel – som är för svaga, utan av ny teknik som solenergi. Sedan millennieskiftet har solenergin haft en global tillväxttakt på över 45 procent årligen. Tekniska framsteg har även tidigare varit det viktigaste för att göra våra urbana miljöer beboeliga. Jag är en hängiven anhängare av bensinskatter eftersom vår forskning visar att de effektivt minskar koldioxidutsläpp utan andra negativa effekter. Men främsta anledningen till att vi kan andas i London eller Los Angeles är ny teknik som katalysatorer. Priserna på solenergi sjunker nu snabbt och detta förändrar helt karaktären på det ödesdigra spelet om klimatet, säger Thomas Sterner.

Prissättning på koldioxidutsläpp kommer fortfarande att krävas enligt Sterner. I takt med att priserna på förnybar energi sjunker kommer priserna på fossila bränslen följa efter. Resultatet av denna parallella utveckling blir dock att lobbyister för förnybar energi blir starkare och lobbyister för fossila industrier svagare. Samtidigt som den faktiska ekonomiska kostnaden för solenergi minskar kommer det politiska priset för att vidta radikala och effektiva åtgärder på det klimatpolitiska området bli lägre.

– Det viktigaste är att priset för politiker att genomföra klimatförbättrande åtgärder minskar när fler människor ser att deras livsstil och branscher inte är hotade, eftersom det finns välfungerande alternativa energikällor. Styrkan i lobbygrupper beror trots allt av ekonomiska faktorer. Så länge som alternativa bränslekällor uppfattas som hypotetiska, dyra och osäkra har de fossila producenterna större inflytande över den politiska processen. När förnybara energikällor visar sig vara någorlunda billiga och pålitliga inom allt fler områden, kommer kraften hos den fossila lobbyn avta. Därmed blir det politiskt möjligt att också anta en radikalare klimatpolitik som gör det dyrt att släppa ut koldioxid säger Thomas Sterner.

Konferensen 15th Global Conference on Environmental Taxation om miljöbeskattning och handel med utsläppsrätter arrangeras 24-26 september 2014 av Aarhus universitet och European Environment Agency. Den samlar ledande forskare inom ekonomi, juridik och politiska vetenskaper samt experter från OECD och Internationella valutafonden. Konferensen sker endast veckor innan FNs klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) slutför sin sammanfattande syntesrapport, även detta i Köpenhamn, 27-31 oktober.

Kontakt:
Thomas Sterner, Professor i miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Samordnande huvudförfattare till FNs klimatpanels tredje delrapport, kapitlet om nationella, regionala och lokala styrmedel.
Tel: 0708 163 306, E-post: thomas.sterner@economics.gu.se
Karin Backteman, Forskningskommunikatör, 0708 74 51 31, karin.backteman@economics.gu.se


Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Med sina 7 200 studenter, 450 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de knappt 70 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse, liksom enda svenska handelshögskola med AMBA-ackreditering för sitt Executive MBA-program. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media