Thomas Sterner utnämnd till riddare i Hederslegionen

Report this content

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, har fått utmärkelsen riddare (Chevalier) i den franska Hederslegionen som ett erkännande för sitt arbete och engagemang för miljön. Hederslegionen är den högsta franska statsorden, både militär och civil, upprättad av Napoleon Bonaparte och bibehållen av alla följande franska regeringar.

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi på Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han är bland annat en internationellt erkänd expert på klimatpolitiska ekonomiska styrmedel.

Thomas Sterner är medlem i kommittén för den franska statens gröna obligationslån, vilket är världens största i sitt slag. Han är rådgivare till AFD, den franska motsvarigheten till Sida, sitter i ett antal franska forskarråd och har varit gästprofessor på Collège de France. Han är även medgrundare till Environment for Development, ett globalt nätverk av miljöekonomer, med säte i Göteborg.

Thomas Sterner tilldelas utmärkelsen med motiveringen:
Genom denna utmärkelse vill Frankrike hedra Din enastående forskargärning, Ditt miljöengagemang och Din oemotsägligt viktiga roll i internationell debatt.

– Det är verkligen roligt att få detta erkännande för mitt arbete. Frankrike har på allvar börjat inse vikten av en omställning till ett fossilfritt samhälle och vilken roll miljöekonomi har för att lösa denna stora samhällsutmaning, säger Thomas Sterner.

Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på franska ambassaden i Stockholm, av den franska miljöministern Barbara Pompili den 4 juni.

– Det var en fantastisk ceremoni och ett bra tillfälle att prata med miljöminister Barbara Pompili. Vi diskuterade miljöfrågor i allmänhet och klimatpolitiken i synnerhet, finanspolitik, som gröna obligationer, men också koldioxidskatter och offentlig utbildning vilket är grundläggande för att bana väg för annan politik, säger Thomas Sterner.

Maria Norrström
Kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Telefon: 031–786 1247, 070–922 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media