Power to the people – en hållbar livsstil för framtida liv

#greenrevolution 

Klimatförändringar, befolkningstillväxt och brist på rent vatten kommer att leda till stora utmaningar för världens livsmedelsproduktion. Enligt FN måste matproduktionen öka med 70% de närmaste 35 åren för att hålla samma takt som befolkningsökningen. Eftersom köttindustrin inte kommer räcka till behöver vi gå mot en mer växtbaserad kost, något som Hasselfors Garden har tagit fasta på.

- En positiv utveckling är att vi odlar allt mer själva i vår närmiljö. Kvalitet och att grönsakerna inte har belastat miljön med långa transporter värderas högt. Även respekten för naturen ökar, t ex att vårda odlingsjorden och skapa fristäder för pollinerare och djurliv, säger Pia Holmberg, Senior Garden specialist på Hasselfors Garden.

Kreativiteten för att hitta områden att odla mat på ökar. Odling i urbana miljöer som takterrasser, innergårdar, odlingscontainers, gerillaodling är några exempel. Köerna växer till våra kolonilotter*, och markplättar i och utanför städer används för stadsodling.

Studier visar att när man vistas i gröna miljöer ökar det psykiska välbefinnandet, och bidrar med balans i en stressig tillvaro. Att ta hand om levande växter är för många ett sätt att koppla av och odling är ett sätt att vårda och skapa liv.

- Därför tar vi nu initiativet till att inspirera till handling för en mer hållbar livsstil. Vi kommer att visa goda exempel på hur man kan vårda och skapa liv för att leva mer hållbart. Till exempel Felix Zenger** som är självförsörjande på grönsaker och odlar sin jord för en hållbar framtid. Med hashtagen #greenrevolution kan vi dela våra odlingsupplevelser och inspireras av varandra, säger Karin Fagerström Barker, Marknadschef på Hasselfors Garden.

Länkar:

*Ökande kolonilottsköer: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/odlingssugen-var-god-droj-ett-bra-tag/reprec!QlJUAPlTTCSbhUxElEAzdA/

**Felix Zenger: https://www.hasselforsgarden.se/det-kanns-sjalvklart-att-odla-sin-egen-mat/

Hasselfors Garden AB är en del av Kekkilä-BVB, Europas ledande aktör inom odlingsprodukter. Kekkilä-BVB är marknadsledare i Norden med sina kända varumärken Kekkilä Garden och Hasselfors Garden. Kekkilä-BVB:s omsättning är 250 miljoner euro. Företaget har 500 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Spanien och Estland. Produkterna exporteras till över 100 länder. Kekkilä-BVB är en del av Vapo Group.

Taggar:

Om oss

Om Hasselfors GardenKekkilä Group är nordisk marknadsledare inom jord, gödsel och täckmaterial. I Sverige, Norge och Danmark marknadsför vi våra produkter under varumärket Hasselfors Garden. I Finland och Estland verkar vi under namnet Kekkilä Garden. Vi marknadsför våra produkter för trädgårdsentusiaster, yrkesodlare och anläggare av grönytor. Kekkilä Group exporterar också odlingssubstrat till över 60 länder. För Hasselfors Gardens räkning så började allt år 1603 i Hasselfors, Närke. Företaget har en lång och gedigen historia som gör oss till ett av de tio äldsta företagen i Sverige - äldre än postverket. Idag har Hasselfors Garden sitt huvudkontor i Örebro, omsätter ca 300 milj sek och har ca 65 anställda.http://www.hasselforsgarden.se/

Prenumerera

Dokument & länkar