Om oss

Havsfruns ambition är att göra en strategisk allians med en ny partner -Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm-Ett eget kapital om ca 140 MSEK i likvida kortfristiga placeringar-Över 10 000 aktieägare Vårt huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av våra expansionsplaner letar vi efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Våra bolagssökningar görs brett över flera olika sektorer och branscher. Läs mer på www.havsfrun.se