Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie minskade med 0,9 % under augusti

Report this content

Beräknat substansvärde 31 augusti 2021 uppgick till 142,4 MKR (juli 2021: 143,7), motsvarande 11,76 kr per aktie (11,87).

Stockholm 15 september 2021

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08 – 506 777 00, mobil 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2021 kl. 13.30

Kort om Havsfrun
Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm. Bolaget har drygt 9 000 aktieägare och ett eget kapital per 31 augusti 2021 på 142,4 MKR. Läs mer på www.havsfrun.se.