Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie minskade med 1,5 % under september

Report this content

Beräknat substansvärde 30 september 2021 uppgick till 140,3 MKR (augusti 2021: 142,4), motsvarande 11,59 kr per aktie (11,76).

Stockholm 15 oktober 2021

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08 – 506 777 00, mobil 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 15.00

Kort om Havsfrun
Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm. Bolaget har drygt 9 100 aktieägare och ett eget kapital per 30 september 2021 på 140,3 MKR. Läs mer på www.havsfrun.se.