Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under juni

Beräknat substansvärde 30 juni 2020 uppgick till 149,3 MKR (maj 2020: 166,8), motsvarande 12,33 kr per aktie (13,78). Utdelning för räkenskapsåret 2019 om 18,2 MKR utbetalades den 25 juni 2020.

Stockholm 10 juli 2020

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon +46 8 506 777 00, mobil +46 734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 14.30

Om Havsfrun Investment AB
Havsfrun Investment AB har drygt 3 200 aktieägare och ett eget kapital per den 30 juni 2020 på 149,3 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.