Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 0,9 % under juni

Beräknat substansvärde 30 juni 2019 uppgick till 190,1 MKR (maj 2019: 188,3), motsvarande 15,70 kr per aktie (15,55).

Stockholm 9 juli 2019

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2019 kl. 14.00

Bolagets pressmeddelande finns att hämta på www.havsfrun.se

Bifogade filer:
Substansvärderapport 30 juni 2019
Månadsrapport juni 2019

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 30 juni 2019 på 190,1 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Se den senaste månadsrapporten över bolagets investeringsportfölj genom att trycka på länken nedan.

Månadsrapport juni 2019

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 2 400 aktieägare och ett eget kapital på drygt 200 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar.