Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 1,0 % under februari

Report this content

Beräknat substansvärde 28 februari 2021 uppgick till 158,5 MKR (jan 2021: 156,9), motsvarande 13,09 kr per aktie (12,96).

Stockholm 15 mars 2021

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08 – 506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2021 kl. 13.30

Om Havsfrun Investment AB
Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har drygt 6 700 aktieägare och ett eget kapital per 28 februari 2021 på 158,5 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare. Läs mer på www.havsfrun.se.