Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 2,0 % under december

Report this content

Beräknat substansvärde 31 december 2020 uppgick till 156,0 MKR (nov 2020: 152,9), motsvarande 12,89 kr per aktie (12,63).

Stockholm 22 januari 2021

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon +46 734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2021 kl. 14.00

Om Havsfrun Investment AB
Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har drygt 5 300 aktieägare och ett eget kapital per 31 december 2020 på 156,0 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare. Läs mer på www.havsfrun.se.