Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisning 2017

Report this content

Havsfruns årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se. Tryckt version distribueras till samtliga aktieägare som begärt detta.

Stockholm den 9 mars 2018

HAVSFRUN INVESTMENT AB (publ)

Jonas Israelsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 15.00 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar