Substansvärdet per aktie minskade med 0,4 % under december

Report this content

Beräknat substansvärde 31 december 2022 uppgick till 136,2 mkr (136,8), motsvarande 11,25 kr per aktie (11,30).  

Vid utgången av december månad uppgick investeringsportföljen till 41 mkr, motsvarande en investeringsgrad om 30 %. B-aktiens stängningskurs den 31 december 2022 var 14,80 kr. 

Informationen lämnades för offentliggörande 18 januari 2023, kl 15.30 (CET)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

Om Havsfrun

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 136 MSEK i likvida placeringar
  • Ca 10 000 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.