Substansvärdet per aktie minskade med 0,5 % under maj

Report this content

Beräknat substansvärde 31 maj 2022 uppgick till 140,3 mkr (141,0), motsvarande 11,59 kr per aktie (11,65).  

Vid utgången av maj månad uppgick investeringsportföljen till 32 mkr, motsvarande en investeringsgrad om 23 %. B-aktiens stängningskurs den 31 maj 2022 var 17,54 kr. 

Informationen lämnades för offentliggörande 15 juni 2022 kl 11.00 (CET)


För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00


Om Havsfrun

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 140 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Över 10 000 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.  

Prenumerera