Årets kompetensindex visar: Sverige har störst brist på specialister i världen

PRESSMEDDELANDE 20 oktober 2016

Klyftan mellan tillgång och efterfrågan på olika kompetenser fortsätter att växa. Det visar Hays Global Skills Index 2016, som har tagits fram av det globala rekryteringsföretaget Hays i samarbete med forskningsinstitutet Oxford Economics. Sverige toppar listan över de mest pressade arbetsmarknaderna, med stor brist på vissa kompetenser, mest oflexibel utbildning och ett högt lönetryck.

Kompetensklyftan på den europeiska arbetsmarknaden har enligt Hays index ökat med 14 procent de fem senaste åren. I år har Sverige gått om USA som världens mest pressade arbetsmarknad med stegrande löner inom vissa kompetensområden som följd. Sverige är dessutom sämst av alla de undersökta 33 länderna på att anpassa utbildningarna efter näringslivets behov.

I andra änden av indexet ligger Belgien, ett land som utåt sett är ganska likt Sverige men som satsat mycket på specialistutbildningar och där utbudet av specialister nu snarare är större än företagens behov. 

– Sverige har äntligen kommit in i en högkonjunktur med hög tillväxt och sysselsättningsgrad, men konjunkturuppgången hotas av bristen på specialistkompetens. Om inte trenden bryts riskerar vi att tappa vår position som innovationsland och i stället återgå till att blir ett produktionsland. Både regeringen och näringslivet måste ta frågan på allvar. Utbildningarna måste anpassas mer efter arbetsmarknadens behov samtidigt som arbetsgivarna måste tänka bredare är de rekryterar, säger Johan Alsén som är vd för Hays i Sverige.  

 

Trots följderna av Brexit i Storbritannien, osäkerheten kring det amerikanska valet och avmattningen på tillväxtmarknaderna, återhämtar sig världsekonomin stadigt. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar och företag över hela världen fortsätter att kämpa för att hitta och attrahera rätt talang.

Årets Hays-rapport "The global skills landskape – a complex puzzle" bygger på en analys av 33 länder. Rapporten visar även följande:

• I och med att kompetensklyftan vidgas i Europa ökar också trycket på sysselsättningen i Asien, Kina och Indien. Medan arbetsmarknaden i USA karaktäriseras av kompetensbrist, ser Central- och Sydamerika en ökad arbetslöshet.

• Investeringar i robotar och automation kan bidra till att minska kompetensklyftan. En miljon industrirobotar har bidragit till att skapa nära tre miljoner arbetstillfällen och en ökad robotanvändning under de kommande fem åren kan leda till ytterligare en miljon högkvalitativa jobb globalt.

– Ländernas regeringar spelar en viktig roll för att skapa balans på arbetsmarknaderna. Vi har sett exempel på positiv förändring på flera länders arbetsmarknader som bevisar att kompetensklyftan genom att man identifierar dessa frågor och vidtar kraftfulla åtgärder, säger Alistair Cox, vd för Hays globalt.

Hays Global Skills Index ger en poäng för varje land mellan 0 och 10, som mäter trycket på arbetsmarknaden. Poängen beräknas genom en analys av sju lika viktade indikatorer där var och en täcker olika dynamik på arbetsmarknaden, såsom utbildningsnivå, flexibilitet på arbetsmarknaden och lönetrycket. En totalpoäng på över 5,0 tyder på att arbetsmarknaden är "hårdare" än normalt. En poäng under 5,0 indikerar att marknaden är "lösare" än normalt. Inom denna övergripande värdering kan den poäng som hänförs till var och en av de sju indikatorerna variera kraftigt, vilket visar på det varierande tryck som varje land står inför på olika områden. Läs mer och jämför indexpoäng mellan olika länder på www.hays-index.com

 

För mer information, kontakta:

Johan Alsén, Sverigechef, Hays
E-post: johan.alsen@hays.com)

Tel: 08 588 043 01

 

Hays är en ledande global professionell rekryteringskoncern. Koncernen är expert på att rekrytera kvalificerade, professionella och kompetenta människor i hela världen, marknadsledande i Storbritannien och Asien och en av marknadsledarna i Kontinentaleuropa och Latinamerika. Koncernen är verksam i den privata och den offentliga sektorn, med fasta anställningar, kontraktsroller och tillfälliga uppdrag. Per den 30 juni 2015 fanns 9 023 anställda i koncernen på 240 kontor i 33 länder och med 20 specialiteter. Under budgetåret 2015 omsatte koncernen £ 764,2 miljoner, samt rekryterade cirka 63 000 kandidater till fasta tjänster och cirka 200 000 till tillfälliga uppdrag. Hays är verksamt i Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Colombia, Chile, Kina, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Ungern, Indien, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA.

Oxford Economics är en av världens främsta oberoende globala forskningsinstitut, känt för sin ekonometriskt baserade rådgivning och omfattande forskningstjänster. Oxford Economics grundades 1981 som ett kommersiellt joint venture av Business College of Oxford University och Templeton College. Sedan starten har Oxford Economics vuxit till en oberoende leverantör av global ekonomisk, industri- och affärsanalys, med huvudkontor i Oxford, Storbritannien.

Eva Gustin

+46 (0) 708 441 442