Delårsrapport januari – juni 2020 HEBA Fastighets AB (publ)

Heba fortsätter redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat med en ökning om 1,7 %. Heba har under april tecknat ett avtal med Slättö VI AB avseende förvärv av hyresbostäder i Norrtälje hamn. Den pågående nybyggnationen består av 143 hyresbostäder. Under perioden har Heba fortsatt arbetet med utvecklings- och ROT-projekt. Den totala investeringen för perioden motsvarar 419,9 Mkr. Per utgång av perioden har fastighetsbeståndet ett värde om 10 490,7 Mkr. Närmare 600 lägenheter är under produktion, varav två äldreboenden, och ca 200 lägenheter kommer att färdigställas under 2020. Under kvartal två genomfördes en rating av Heba utförd av Nordic Credit Rating. I den ratingen erhöll Heba en long term rating A- med stable outlook. Det gör att Heba har erhållit den högsta rating som ett börsnoterat fastighetsbolag har i Sverige.

  • Hyresintäkterna uppgick till 193,5 (198,7) Mkr
  • Driftsöverskottet uppgick till 133,3 (130,5) Mkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 90,3 (88,8) Mkr
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 36,2 (122,6) Mkr   
  • Periodens resultat uppgick till 72,8 (206,0) Mkr, vilket motsvarar 0,88 (2,50) kr per aktie
  • Substansvärde (NAV) uppgick till 82,21 (74,88) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 9,8 %

- Heba har nu under ett antal år jobbat med tillväxt och förnyelse av beståndet. Med den investeringstakten och redan befintlig projektportfölj bör vi inom en femårsperiod passera 5 000 lägenheter, öka förvaltningsresultatet med 70 procent, erhålla en överskottgrad en bit över 70 procent och en direktavkastning på över 3 procent. Om marknaden dessutom fortsätter att ha samma genomsnittliga värdetillväxt som de senaste 15 åren kommer vi att kunna passera ett fastighetsvärde på över 20 miljarder 2025, kommenterar Patrik Emanuelsson, vd HEBA Fastighets AB.

Stockholm den 6 augusti 2020

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50.

www.hebafast.se

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2020, kl 12.00 CET.

Heba:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. Heba är sedan år 1994 noterat på Nasdaq Stockholm AB, Nordic Mid Cap. Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

Taggar:

Om oss

Hebas affärsidé är att erbjuda människor i Stockholmsområdet ett hållbart, attraktivt och tryggt boende. Det gör vi genom att vara en långsiktig fastighetsägare med engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. Heba Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 66 i Stockholmsområdet. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar