Dela

Kontakt

 • Eva Wase

  Kommunikationschef


  +46 70 713 44 42
  http://www.hebafast.se
 • Heba Fastighets AB
  Box 17006 118 25 Stockholm
  +46 8 442 44 40
  +46 8 442 44 42
  http://www.hebafast.se
 • Citat

  Vi är glada över att ha bidragit till utvecklingen i Vårberg genom att bygga dessa trivsamma hyresbostäder. Svenska Bostäder, med stor erfarenhet av att skapa attraktiva och trygga områden, är den perfekta aktören att nu ta över. 
  Patrik Emanuelsson, vd Heba
  För Heba är hållbarhet en helhet och vårt mål är att all finansiering på sikt ska vara hållbar. Vi har inför framtagandet av det uppdaterade ramverket spänt bågen ytterligare och antar de mest ambitiösa kraven som råder på marknaden just nu. Vi är oerhört stolta över att det arbete vi gör dagligen uppmärksammas som mycket ambitiöst och långsiktigt hållbart.
  Sanna Manitski, hållbarhetschef på Heba
  Inom i stort sett alla områden har vi under 2023 levererat det bästa någonsin. De senaste åren har vi arbetat för att nyttja både uppgång och nedgång med konstant fokus på att stärka vår intjäning och behålla vår starka finansiella ställning.
  Patrik Emanuelsson, vd Heba
  Att Heba etablerar sig i Tyresö känns helt rätt. Och att vi förvärvar ytterligare två äldreboenden ligger i linje med strategin för hur vi ska fortsätta växa. Med detta förvärv kommer 27 procent av vårt driftnetto från samhällsfastigheter och förvärvet förbättrar Hebas intjäningsförmåga ytterligare.
  Patrik Emanuelsson, vd Heba
  Nu ser vi effekten av försäljningarna vi genomförde i början av sommaren. Många av fastigheterna vi avyttrat var obelånade eller lågt belånade, vilket nu ger oss kapital som kan minska räntebärande skuld.
  Patrik Emanuelsson vd Heba
  Nu ser vi effekten av försäljningarna vi gjorde i somras. Tack vare att fastigheterna vi sålde var helt obelånade alternativt lågt belånade får vi nu likvida medel och utrymme att lösa lån. Det ger fin effekt på våra nyckeltal. Nu står vi starka på marknaden som förmodligen kommer fortsätta präglas av oroligheter
  Patrik Emanuelsson, vd Heba
  Vi bedömer att under 2025 har de nya marknadsförutsättningarna stabiliserat sig. Vi vill vara tydliga mot marknaden under åren fram till 2025 och sätta nya långsiktiga finansiella mål efter det,
  Patrik Emanuelsson, vd Heba
  Heba fortsätter agera proaktivt och med handlingskraft för att ge oss själva utrymme att kunna arbeta långsiktigt.
  Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB
  Med försäljningen agerar vi proaktivt och ger oss själva utrymme att kunna arbeta långsiktigt. Vi stärker vår finansiella stabilitet ytterligare nu för att ha beredskap att kunna agera snabbt när konjunkturen vänder.
  Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB
  Genom försäljningen förbättrar vi Hebas finansiella styrka ytterligare och bygger ett starkt skydd om den allmänna negativa ekonomiska utvecklingen på marknaden skulle fortsätta under lång tid. Med transaktionerna skapar vi dessutom en beredskap att snabbt kunna agera när konjunkturen vänder.
  Patrik Emanuelsson, vd Heba
  Projekten i JV-bolagen omfattar Hebas första bostadsrätter och utgången har varit framgångsrik. Affären med Resinova ger oss ännu bättre förutsättningar att fokusera på våra kommande gemensamma stora utvecklingsprojekt.
  Patrik Emanuelsson, vd Heba
  Detta är en win-win affär för både Heba och Arbetarebostadsfonden. Vi förbättrar vår intjäningsförmåga och Arbetarebostadsfonden får ett fint tillskott med hyresrätter i ett populärt område med attraktiva hyror.
  Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB
  Laxsläppet är ett uppskattat inslag i Stockholmsvåren och har ett kärt ändamål, att behålla den biologiska mångfalden och dessutom bidra till friluftsmöjligheter som fiske.
  Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB
  Vi vill göra vad vi kan för att underlätta för våra hyresgäster att leva miljövänligt och bidra till minskad klimatpåverkan.
  Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB
  Heba gör ett stabilt resultat för helåret, trots läget i omvärlden med ökade räntor, stigande elpriser och inflation. I dessa tider utgör Hebas stabila finansiella ställning en trygg plattform.
  Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB
  Heba vill vara aktivt i utvecklingen för att minimera utsläpp som belastar klimatet. Omställningen är helt avgörande för framtiden. Att reducera utsläppen av växthusgaser är ett av Hebas högst prioriterade mål. Vi är mycket glada över att framöver även kunna köpa minusutsläpp med hjälp av bio-CCS och Stockholm Exergi. Vi behöver ligga i framkant för att Heba ska nå hela vägen till netto-noll-utsläpp.
  Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp