Delårsrapport januari-juni 2018HEBA Fastighets AB (publ)

HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 24%. Under andra kvartalet har HEBA tecknat avtal om förvärv av två nybyggnadsprojekt, dels 142 hyreslägenheter i Täby Park, dels 85 ungdomslägenheter i Hökarängen.

  • Hyresintäkterna uppgick till 185,9 (160,5) Mkr 
  • Driftsöverskottet uppgick till 119,5 (98,9) Mkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 79,6 (64,3) Mkr
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 72,6 (125,2) Mkr och på räntederivat till 1,1 (9,4) Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 198,5 (155,7) Mkr, vilket motsvarar 4,81 (3,77) kr per aktie
  • Det egna kapitalet var 4 417,4 (4 081,0) Mkr motsvarande en soliditet om 48,5 (51,7) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 63,3 (59,8) Mkr
  • Substansvärdet uppgick till 135,8 (125,3) kr per aktie

- HEBA levererar ytterligare en stark delårsrapport. I en tid där bostadsrättsmarknaden är mycket osäker, är efterfrågan på hyresrätter och hyresfastigheter mycket hög. Det är vår förhoppning att vi under hösten kan erhålla några nya markanvisningar, antingen egna eller genom samarbetsprojekt. Hösten för HEBA ser spännande ut, säger Patrik Emanuelsson.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm den 9 augusti 2018

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av VD Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50

www.hebafast.se

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018 kl 12.00 CET.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se