Delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 11,5 %. Under andra kvartalet har HEBA tecknat avtal om förvärv av två nybyggnadsprojekt, dels 83 hyreslägenheter och ett äldreboende om 84 lägenheter i Norrtälje, dels ett äldreboende med 60 lägenheter och en förskola i Österåker. Dessutom har HEBA under första halvåret sålt sex fastigheter för 755 Mkr, vilket överstiger den externa värderingen. 

 • Hyresintäkterna uppgick till 198,7 (185,9) Mkr.
   
 • Driftsöverskottet uppgick till 130,5 (119,5) Mkr.
   
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 88,8 (79,6) Mkr.
   
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 122,6 (72,6) Mkr.
   
 • Periodens resultat uppgick till 206,0 (198,5) Mkr, vilket motsvarar 2,50 (2,40) kr per aktie.
   
 • Det egna kapitalet var 4 987,8 (4 417,4) Mkr motsvarande en soliditet om 50,3 (48,5) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 118,6 (63,3) Mkr.
   
 • Substansvärdet uppgick till 74,7 (67,0) kr per aktie.

Med en projektportfölj om 1,5 mdkr som tas i drift de närmaste åren tillsammans med många spännande möjligheter för ökad nyproduktion ser vi med tillförsikt framåt, kommenterar Patrik Emanuelsson, vd HEBA Fastighets AB.

Stockholm den 8 augusti 2019

HEBA Fastighets AB (publ)

 

Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50.

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2019, kl 12.00 CET.

 

 

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq Stockholm AB, Nordic Mid Cap. Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se.

Taggar: