• news.cision.com/
  • HEBA/
  • Förtydligande avseende nya ISIN-koder i samband med aktiesplit i HEBA Fastighets AB

Förtydligande avseende nya ISIN-koder i samband med aktiesplit i HEBA Fastighets AB

Report this content

I tillägg till information som angavs i pressmeddelande den 27 maj 2019 avseende bland annat avstämningsdag för aktiesplit informeras härmed om att ISIN-koden som uppgavs i pressmeddelandet, SE0012676336, avser ny ISIN-kod för B-aktier i bolaget. För A-aktier blir ny ISIN-kod SE0012703221. Ny ISIN-kod för respektive aktieslag börjar gälla den 4 juni 2019.

Stockholm, 28 maj 2019

HEBA Fastighets AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Emanuelsson, vd
08-5225 47 50

 

 

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2019 kl 13.30

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar