• news.cision.com/
  • HEBA/
  • Heba etablerar MTN-program, offentliggör grundprospekt samt lanserar ett nytt grönt ramverk

Heba etablerar MTN-program, offentliggör grundprospekt samt lanserar ett nytt grönt ramverk

Report this content

EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR) ELLER TILL EN U.S. PERSON (SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT 1933), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Heba Fastighets AB (publ) meddelar idag att bolaget har upprättat ett obligationsprogram för så kallade medium term notes (MTN). MTN-programmet utgör en del av Hebas skuldfinansiering och har en ram om 2 miljarder kronor.

Inom ramen för programmet har Heba möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta lån i svenska kronor, euro eller norska kronor med en löptid om lägst ett år med möjlighet att ge ut gröna obligationer.Heba har i samband därmed upprättat ett grundprospekt som efter Finansinspektionens godkännande kommer finnas tillgängligt på Hebas hemsida www.hebafast.se samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Handelsbanken står som ledarbank för MTN-programmet och är även emissionsinstitut tillsammans med Nordea och SEB. Gernandt & Danielsson har varit juridisk rådgivare.

Heba lanserar även sitt första ramverk för grön finansiering. Ramverket är framtaget tillsammans med Handelsbanken i enlighet med Green Bond Principles och har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Ramverket får betyget Cicero Medium Green, vilket innebär att verksamheten bedöms vara på god väg att nå den långsiktiga visionen att bli klimatneutral och bidra till en klimatbeständig framtid. Hela 5 av 6 kategorier fick det högsta betyget Dark Green. Det gröna ramverket kommer finnas tillgängligt på Hebas hemsida www.hebafast.se.

- Under hösten 2020 genomförde Heba sin första gröna finansiering, och planen framåt är att fortsätta med grön finansiering. MTN-programmet, med möjlighet att emittera gröna obligationer, och det gröna ramverket ligger helt i linje med Hebas strategi kring hållbarhet som återspeglas i allt vi gör, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Denna information är sådan information som Heba är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2021, kl.13.15 CET.

För mer information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50,
patrik.emanuelsson@hebafast.se

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi erbjuder hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler, fördelade på 66 fastigheter. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på hebafast.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar