Heba får ny ägare av aktier genom SBB

Report this content

SBB köper B-aktier i Heba Fastighets AB (publ). SBB äger därmed 20,6 procent av kapitalet och 11 procent av rösterna i Heba.

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Bolaget skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba satsar framåt och arbetar för att bolaget ska växa.

Det är positivt för oss att en stor aktör som SBB uppskattar det vi gör och tror på oss som bolag. Att SBB blir en av de större ägarna i Heba ser vi som ett kvitto på att vi gör ett gott arbete, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Heba är ett väldigt fint och stabilt bolag med fantastiska tillgångar som vi känner oss trygga med att investera vår överlikviditet i, säger Ilija Batljan vd SBB.

Denna information är sådan information som Heba är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2021, kl.12.30 CET.

För mer information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB: 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar