• news.cision.com/
  • HEBA/
  • Heba förbättrar förvaltningsresultatet för delåret januari-mars 2022

Heba förbättrar förvaltningsresultatet för delåret januari-mars 2022

Report this content

Heba Fastighets AB fortsätter redovisa förbättrat resultat. Förvaltningsresultatet för delåret januari-mars är 15 procent bättre än föregående år.

Delårets resultat efter skatt ökar till 199,7 mkr jämfört med 106,4 mkr föregående år och substansvärdet ökar med 21 procent. Fastighetsvärdet ökar till 14 878,4 mkr jämfört med 12 221,2 mkr samma period 2021.

- Under kvartalet visar Heba en fortsatt stark tillväxt i förvaltningsresultatet. Vi fortsätter jobba för en klimatneutral verksamhet genom att minimera, förbättra och påverka. Vårt energimål att minska energianvändningen med 20 procent från år 2018 till 2028 är redan uppnått, sex år tidigare än uttalat, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Heba har beslutat att samtliga parkeringsplatser ska ha laddningsmöjlighet senast 2030.

Flyktingar från krigets Ukraina har fortsatt komma till Sverige. Under perioden har Heba erbjudit 100 lägenheter i fem kommuner till permanentboende för ukrainska flyktingar.

Hebas tillväxt fortsätter. Under april har Heba tillträtt två fastigheter i Uppsala, ett äldreboende och en hyresbostadsfastighet. Utöver det kommer en projektfastighet att färdigställas i Norrtälje även den med äldreboende och hyreslägenheter. Under första kvartalet pågick sju renoveringsprojekt och sju projekt kommer färdigställas under året.

Nyckeltal:

  • Delårets resultat uppgick till 199,7 (106,4) mkr, vilket motsvarar 2,42 (1,29) kr per aktie. 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 55,9 (48,6) mkr.
  • Hyresintäkterna uppgick till 117,3 (106,6) mkr.
  • Driftsöverskottet uppgick till 77,1 (70,3) mkr.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 89,7 (54,6) mkr.   
  • Substansvärde (NAV) uppgick till 113,22 (93,20) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 21,5 procent.

Onsdag 27 april kl 14.30 presenterar Heba resultatet för perioden januari-mars 2022 i en sändning via Teams som du når via länken:

Heba presenterar delårsrapporten januari-mars 2022

Denna information är sådan information som Heba Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022, kl 12.00 CET.

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

För mer information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-764 63 63, hanna.franzen@hebafast.se

Taggar: