• news.cision.com/
  • HEBA/
  • Heba förbättrar förvaltningsresultatet för delåret januari-september 2021

Heba förbättrar förvaltningsresultatet för delåret januari-september 2021

Report this content

Heba Fastighets AB fortsätter redovisa förbättrat resultat. Förvaltningsresultatet för delåret januari-september är 20,5 procent bättre än föregående år. Delårets resultat efter skatt ökar till 859,5 mkr jämfört med 271,5 mkr föregående år. Genom noggrann planering och blick för helheten skapar Heba förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt framöver.

Både förvaltningsresultatet och substansvärdet ökar med mer än 20 procent jämfört med samma period i fjol. Fastighetsvärdet ökar till 13,5 mdkr jämfört med 10,8 mdkr samma period 2020.

- Heba håller ett högt tempo. Vi ställer om till framtiden och vi har både medarbetare och hyresgäster med oss, och vi månar om vår starka ekonomi. Ett kvitto på att vi lyckas med vårt hållbarhetsarbete är de fina resultaten i NKI och NMI. Vi lämnar ingen utanför. Det är det enda långsiktigt hållbara sättet att skapa tillväxt, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

NKI:n gav ett serviceindex på 85 och NMI:n ett medarbetarindex på 4,4.

Under tredje kvartalet har Heba gjort två förvärv i Enköping och ett tillträde av nyproduktion i Vallentuna. Efter kvartalets utgång har vi tecknat avtal om förvärv av nyproduktion i Källberga Nynäshamn samt försäljning av en fastighet i renoveringsplanen. Försäljningen ger ytterligare möjligheter till fortsatt tillväxt inom nyproduktion. Under oktober månad har vi även tillträtt en hyresfastighet i Norrtälje Hamn.

För att effektivisera förvaltningen har Heba under perioden slutit avtal med Vyer om att utveckla digitala tvillingar för samtliga fastigheter.

Nyckeltal:

  • Delårets resultat uppgick till 859,5 (271,5) mkr, vilket motsvarar 10,41 (3,29) kr per aktie. 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 170,3 (141,3) mkr.
  • Hyresintäkterna uppgick till 328,5 (291,1) mkr.
  • Driftsöverskottet uppgick till 232,0 (205,6) mkr.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 813,0 (234,5) mkr.   
  • Substansvärde (NAV) uppgick till 102,54 (85,23) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 20,3 procent.

Torsdag 28 oktober kl 13.30 presenterar Heba resultatet för perioden januari-september 2021 i en sändning via Teams som du når via länken: Presentation delårsrapport Q3 2021 

Denna information är sådan information som Heba Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021, kl 12.00 CET.

För mer information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-764 63 63, hanna.franzen@hebafast.se

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se