HEBA förvärvar äldreboende i Salem

HEBA har tecknat ett avtal med Salems kommun avseende förvärv av fastigheten Salem Parken 6 i Salem. Byggnationen på fastigheten inhyser ett äldreboende med 54 lägenheter som färdigställdes 2015. Byggnaden är i tre plan och omfattar totalt ca 3 650 kvm.

Förvärvet genomförs som en bolagsaffär och är villkorat av att kommunfullmäktiges beslut att genomföra försäljningen har vunnit laga kraft. Tillträde beräknas ske den 1 april 2019. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 162 Mkr. Förvärvet kommer att finansieras genom banklån. Nuvarande hyresgäst, Salems Kommun, väljer ett förnyat kontrakt med HEBA, och har i samband med förvärvet tecknat ett 20-årigt hyresavtal med en årshyra om ca 8 Mkr och årlig indexjustering.

- Förvärvet av Salem Parken 6 innebär att vi ökar vårt ägande av vårdfastigheter ytterligare. HEBA:s verksamhet är i första hand inriktad på att utveckla, äga och förvalta hyresbostäder men vår tillväxt kommer även omfatta äldreboenden, säger Patrik Emanuelsson, vd HEBA Fastighets AB.

HEBA har som strategi att öka andelen samhällsfastigheter. HEBA äger sedan tidigare äldreboenden i Täby, Sollentuna och Farsta.

- Vi ser nu fram emot ett riktigt gott samarbete med vår hyresgäst Salems Kommun, tillägger Patrik Emanuelsson.

HEBA Fastighets AB (publ)                                          Stockholm den 22 februari, 2019

Patrik Emanuelsson
Vd

För ytterligare information vänligen kontakta
Patrik Emanuelsson telefon 08-52254750

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Media

Media