HEBA förvärvar äldreboende i Täby

HEBA har tecknat avtal med Besqab avseende förvärv av fastigheten Fuxen 2 i Täby. Fastigheten omfattar ett äldreboende med 62 lägenheter som färdigställdes 2015. Byggnaden är i 4 våningsplan och omfattar totalt cirka 4.300 m². 

Förvärvet genomförs som en bolagsaffär och tillträde sker 1 december 2017. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår cirka 200 Mkr. Finansieringen kommer att ske genom banklån. Hyresgäst är Vardagas dotterbolag Silverhemmen Vård och Omsorg AB som har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med en årshyra om 8,5 Mkr och årlig indexjustering.

- Förvärvet av Fuxen 2 innebär att vi nu utökar vårt ägande av vårdfastigheter ytterligare. HEBA äger sedan tidigare äldreboende i Täby, Sollentuna och Farsta. HEBAs verksamhet är i första hand inriktad på att utveckla, äga och förvalta hyresbostäder men vår tillväxt kommer även omfatta äldreboenden.

- Vi ser nu fram mot ett riktigt gott samarbete med vår hyresgäst Vardaga, säger Patrik Emanuelsson, Vd HEBA Fastighets AB.

HEBA Fastighets AB (publ)                              Stockholm den 20 oktober, 2017

Patrik Emanuelsson
Vd

För ytterligare information vänligen kontakta
Patrik Emanuelsson telefon 08-5225 4750

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB, Nordic Mid Cap.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar