Heba ingår avtal med likviditetsgarant

Report this content

Heba Fastighets Aktiebolag (publ) har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) om att ABGSC ska agera likviditetsgarant för Hebas B-aktie.

Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq OMX regler kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 30 000 kronor med en spread om maximalt 4 procent mellan köp-, och säljkurs.

Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet påbörjas den 4 oktober 2021.

För mer information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media